BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błędowski Piotr
Tytuł
Polityka społeczna w Szkole Głównej Handlowej
Źródło
Bank i Kredyt, 2006, nr 5-6, s. 94-98
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Edukacja ekonomiczna, Polityka społeczna
Higher education, Economic education, Social policy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Abstrakt
Prześledzono jak kszałtowała się polityka społeczna w dorobku badawczym oraz dydaktycznym obchodzącej 100-lecie istnienia Szkoły Głównej Handlowej (SGH). Zwrócono uwagę na badania pamiętnikarskie jako jeden z najważniejszych obszarów badawczych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza sytuacji rodzin i dzieci w Polsce. Raport 1992, Warszawa 1993, UNICEF.
 2. A. Andrzejewski: Polityka mieszkaniowa. Warszawa 1987, PWE.
 3. A. Andrzejewski: Zarys polityki mieszkaniowej. Warszawa 1969, Arkady.
 4. J. Balcerek: Socjologia pracy. Warszawa 1980, SGPiS.
 5. P. Błędowski: Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych. Warszawa 2002, SGH.
 6. R. Błędowski: Pomoc społeczna i opieka nad osobami starszymi w RFN. Warszawa 1996. Interart.
 7. Fazy rozwoju rodziny a jej potrzeby. Red. A. Kurzynowski, Warszawa 1991. IGS SGH, GUS.
 8. E. Frątczak: Proces starzenia się ludności Polski a proces urbanizacji. Warszawa 1984. SGPiS.
 9. E. Frątczak, J. Jóźwiak, B. Paszek: Metodyka badań cyklu życia jednostki i rodziny - wybrane problemy. Warszawa 1991, SGH.
 10. L. Gilejko: Trzy wywiady na temat historii Instytutu Gospodarstwa Społecznego. "Biuletyn IGS" nr 1-4/1998.
 11. H. Krahelska: Praca dzieci i młodocianych w Polsce. "Sprawy Robotnicze" nr 3, Warszawa 1928, IGS.
 12. H. Krahelska, S. Pruss: Życie bezrobotnych. Badanie ankietowe. "Sprawy Rynku Pracy i Bezrobocia" nr 2. Warszawa 1933, IGS.
 13. K. Krzeczkowski: Idee przewodnie ubezpieczeń społecznych. "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" z. 6/1936.
 14. K. Krzeczkowski: Polityka społeczna. Łódź 1947, Polski Instytut Służby Społecznej.
 15. A. Kurzynowski: Aktywizacja zawodowa kobiet zamężnych w Polsce Ludowej. Geneza - czynniki rozwoju - perspektywy. Warszawa 1979, KiW.
 16. Kwestie bezrobocia i ubóstwa w świetle badań w wybranych środowiskach lokalnych 1992-1997. Zadania dla polityki społecznej. Red. A. Kurzynowski, Warszawa 1998, SGH.
 17. L. Landau, J. Pański, E. Strzelecki: Bezrobocie wśród chłopów. "Sprawy Agrarne" nr 3, Warszawa 1937, IGS.
 18. Losy dzieci i młodzieży. Fragmenty pamiętników emigrantów nadesłanych na konkurs IGS SGH. Red. I. Kostrowicka, Warszawa 1999, IGS SGH.
 19. A. Luszniewicz: Statystyka poziomu życia ludności. Warszawa 1972, PWE.
 20. A. Luszniewicz: Statystyka warunków bytu ludności. Warszawa 1969, SGPiS.
 21. Między transformacją a integracją. Polityka społeczna wobec problemów współczesności. Red. R Błędowski, Warszawa 2004, SGH.
 22. A. Minkowska: Rodzina bezrobotna. Na podstawie ankiety 1932 r. "Sprawy Robotnicze" nr 12, Warszawa 1935, IGS.
 23. K. Mlonek: Bezrobocie w Polsce w XX wieku w świetle badań. Warszawa 1999, Krajowy Urząd Pracy.
 24. K. Mlonek: Młodzież na rynku pracy w Polsce w świetle badań. Warszawa 1966, KUP.
 25. K. Mlonek: Podstawy polityki społecznej wobec młodzieży w Polsce. Warszawa 1988, SGPiS.
 26. K. Mlonek, T. Szumlicz: Polityka zatrudnienia. Materiały do studiowania. Warszawa 1982, SGPiS.
 27. M.Olędzki: Polityka zatrudnienia. Warszawa 1978, PWE.
 28. M. Olędzki: Tradycje nauk o polityce społecznej w środowisku SGPiS. W: Nauki o polityce społecznej i pracy w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w latach 1958-1978. W dwudziestą rocznicę powstania Katedry Polityki Społecznej. Red. M. Olędzki, Warszawa 1978, SGPiS.
 29. M.Olędzki: Zatrudnienie społecznie racjonalne. Propozycja współdziałania. Warszawa 1985, IWZZ.
 30. Pamiętniki emigrantów: Kanada. Warszawa 1971, KiW.
 31. Pamiętniki emigrantów: Stany Zjednoczone. Tom I i II. Warszawa 1977, IGS, KiW.
 32. Pamiętniki bezrobotnych. Oprac. A. Budzyński, Warszawa, 2003-2005, IGS SGH.
 33. Pamiętniki bezrobotnych. Pamiętnikarze po latach. Pamiętniki w świetle prasy. Warszawa 1967. KiW.
 34. Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich. Red. A. Budzyński i in., Warszawa, IGS SGH, IHRL.
 35. Pamiętniki Polaków na Litwie 1945-1995 - losy pokoleń. Opr. A. Budzyński. Warszawa 1998, IGS SGH.
 36. Pamiętniki Polaków na Wschodzie: Białoruś, Ukraina. Kazachstan - losy pokoleń. T. l, oprac. A. Budzyński; Warszawa 2006, IGS SGH; WSRL.
 37. T. Panek, J. Podgórski, A. Szulc: Ubóstwo. Teoria i praktyka pomiaru. Warszawa 1999, SGH.
 38. Patologia społeczna wśród młodzieży. Stan, metody analizy i sposoby przeciwdziałania. Red. A. Minkiewicz, Warszawa 2003, IGS SGH (badanie finansowane ze środków KBN).
 39. J. Piotrowski: Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie. Warszawa 1973, PWN.
 40. J. Piotrowski: Praca zawodowa kobiety a rodzina. Warszawa 1963, KiW.
 41. J. Piotrowski: Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody. Warszawa 1966, KiW.
 42. Polityka makrospołeczna. Red. M. Olędzki, Warszawa 1988, SGPiS.
 43. Polityka społeczna. Red. A. Kurzynowski, Warszawa 2001, IGS SGH.
 44. Polityka społeczna. Materiały do studiowania. Koordynacja naukowa J. Rosner. Warszawa 1979, SGPiS.
 45. Polityka społeczna. Uwarunkowania demograficzne, zadania, potrzeby. Red. M. Latuch, M. Namysłowska, Warszawa 1980, KiW.
 46. Polityka społeczna globalna i lokalna. Red. A, Kurzynowski, Warszawa 1999, SGH.
 47. Potrzeby socjalno-medyczne ludności w wybranych rejonach. Red. A. Kurzynowski, Warszawa 2002, IGS SGH.
 48. Problemy rodziny w polityce społecznej. Red. A. Kurzynowski, CPBP 09.09. Warszawa 1991.
 49. Rodzina polska. Warunki bytu i funkcjonowanie w świetle badań Instytutu Gospodarstwa Społecznego w latach 1994-1998. Red. W. Rakowski, Warszawa 2000, SGH.
 50. J. Rosner: Międzynarodowa polityka społeczna. Warszawa 1967, IGS SGPiS, KiW.
 51. J. Rosner, A. Luszniewicz, J. Wojtyniak: Wskaźniki mierzenia poziomu życia w Polsce, "Biuletyn IGS" nr 3/1969.
 52. K. Stolarczyk: Społeczno-ekonomiczne czynniki warunkujące migracje osób w starszym wieku w Polsce. Warszawa 1985, SGPiS.
 53. Z. Strzelecki: Cykl życia rodziny a migracje. Warszawa 1989, SGPiS.
 54. Sytuacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet. Bariery i stymulatory ich aktywizacji zawodowej. Red. A. Kurzynowski, Warszawa 2001, IGS SGH.
 55. T. Szturm de Sztrem: Instytut Gospodarstwa Społecznego 1920-1944. Przyczynek do historii instytucji naukowo-społecznych w Polsce. Warszawa 1959, PWN, s. 123.
 56. T. Szumlicz: Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki. Bydgoszcz 2005, Oficyna Wydawnicza Branta.
 57. Ursynów. Z badań nad Zespołem Osiedlowym. Red. A. Ginsbert-Gebert, Warszawa 1989, SGPiS.
 58. Warunki życia wybranych społeczności lokalnych na początku XXI wieku. Red. W. Rakowski. Warszawa 2003, SGH.
 59. Wspomnienia kombatantów. Fragmenty pamiętników emigrantów nadesłanych na konkurs IGS SGH. Red. A. Budzyński i in., Warszawa 1997, IGS SGH.
 60. Współczesne problemy rozwoju lokalnego w Polsce. Red. A. Lisowski, Warszawa 1997, SGH.
 61. Wstęp do polityki społecznej. Materiały do studiów. Red. E. Strzelecki, Warszawa 1962, SGPiS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu