BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarz Anna
Tytuł
Zarządzanie kadrami w mikro- i małych przedsiębiorstwach turystycznych. Identyfikacja najważniejszych problemów
Personnel Management in Micro and Small Tourist Enterprises
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw MIKROFIRMA 2006" Szczecin, 15-18 maja 2006 r., 2006, numer specjalny, s. 103-107
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kadra kierownicza, Przedsiębiorstwo turystyczne, Mikroprzedsiębiorstwo
Small business, Human Resources Management (HRM), Managerial staff, Tourist enterprises, Micro-enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor zwraca uwagę na możliwość uzyskania przez właścicieli małych przedsiębiorstw wysokiego zaangażowania, motywacji i lojalności pracowników. Wykorzystując szereg instrumentów polityki personalnej, mikro- lub małe przedsiębiorstwa turystyczne są w stanie wykształcić kapitał ludzki o bezcennej wartości dla firmy. Prawidłowo wdrażany proces zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie doprowadzi do ukształtowania postaw personelu w taki sposób, aby wszystkie ich działania jednostkowe wpływały na ich osobistą korzyść oraz przyczyniały się do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa turystycznego jako całości.

The purpose of the article is to present some specific problems concerning the personnel management which occur in small and micro tourist enterprises. The process of personnel management is complex, difficult and complicated, and the effectiveness of this process depends on the quality of its basic components. The most important of these components are: the recruitment and selection of workers, training, motivation and the system of personnel rating.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 29.
  2. Raport Rynek Biur Podróży w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa 2005, s. 18.
  3. Sidor-Rządkowska M., Zarządzanie personelem w małej firmie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 60.
  4. Tokarz A., Personel turystyczny, [w:] Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 146-163.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu