BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisielnicki Jerzy
Tytuł
Technologia informacyjna w organizacji
Information Technology in the Organization
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 3-4, s. 9-17, bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe
Technologia informacyjna, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Zarządzanie zasobami ludzkimi, System informacyjny, Zarządzanie wiedzą
Information Technology (IT), Human Capital Management, Human Resources Management (HRM), Information system, Knowledge management
Abstrakt
Pragniemy scharakteryzować rolę systemów informatycznych w usprawnianiu zarządzania zasobami ludzkimi (zzl). Rola systemów informatycznych w zarządzaniu w znaczący sposób zmienia zasady zzl. Zmiany te są w większości pozytywne, ale nie można zapominać, że nie zawsze jesteśmy zadowoleni z zastosowań technologii informacyjnej (TI). TT daje nowe możliwości pracownikom pionów/działów zzl, ale też stawia przed nimi nowe wyzwania. Ze względu na obecne trendy w rozwoju nowych form organizacyjnych, które dokonały się pod wpływem TI, a w tym internetu, szerzej przedstawiono problemy zarządzania, wiedzą i wirtualizacji oraz konsekwencje, jakie one ze sobą wnoszą.

Our wish is to characterize the role of information technology systems in improving the efficiency of human resource management. The role of information technology systems in management significantly changes HRM principles. These changes are, for the most part, positive, but it must be remembered that we are not always pleased with the application of information technology. Information technology provides the staff of HRM divisions/sections with new possibilities, but also puts new challenges before them. Due to present trends in the development of new forms of organization that have occurred under the influence of information technology, including the Internet, questions of knowledge management and virtualization as well as their respective consequences are presented more broadly.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biniasz D. (2005), Wirtualizacja działalności przedsiębiorstw meblarskich z wykorzystaniem technologii multimedialnej, WIP Politechnika Warszawska.
 2. Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 3. Hammer M. (2001), Materiały seminarium Polkomtel, Warszawa.
 4. Kieżun J. ( 1997), Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa.
 5. Kislelnicki J. (2002), Infrastruktura Zarządzania-Polska w Europie, " MBA", nr l, Warszawa.
 6. Kisielnicki J., red. (2002), Modern Organizations in Virtual Communities, IRM Press, Hershey, London.
 7. Kisielnicki J., red. (2004), Informatyka narzędziem współczesnego zarządzania, PJWSTK, Warszawa.
 8. Kisielnicki J., Sroka H. (2005), Systemy Informacyjne biznesu - informatyka dla Zarządzania, Placet, Warszawa.
 9. Morgan G. (1999), Obrazy organizacji, PWN, Warszawa.
 10. Nowak J., red. (2002), Efektywność zastosowań systemów informatycznych, tom I i II,. WNT, Warszawa.
 11. Senn J.A (1995), Information Technology in Business, Prentice Hall.
 12. Turban E. (1990), Decision Support and Export Systems, Management Support Systems, Macmillan Publishing Company, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu