BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maliszewska-Nienartowicz Justyna
Tytuł
Ochrona danych osobowych
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2006, nr 10, s. 18-24, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Prawa obywatelskie, Ochrona danych osobowych, Dyrektywy WE, Przetwarzanie danych, Państwa członkowskie
Civil Rights, Personal data protection, EC directives, Data processing, Member states
Abstrakt
W związku z częstym wykorzystywaniem danych osobowych do innych celów niż te, dla których zostały pozyskane, państwa członkowskie zaczęły wprowadzać przepisy zapewniające ich ochronę. Między tymi przepisami istnieją jednak duże różnice, które mogą stanowić przeszkodę dla swobodnego przepływu informacji. Chodzi zatem o zapewnienie odpowiedniej równowagi między ochroną danych osobowych, co wiąże się z ochroną prywatności, a ich swobodnym przepływem, który jest konieczny w warunkach funkcjonowania wspólnego rynku. Dlatego też pojawiła się potrzeba przyjęcia odpowiednich regulacji na poziomie wspólnotowym, które zostały najpierw ujęte w dyrektywie 95/46/WE.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Zakamycze 2004, s. 101-102.
  2. http://ec.europa.eu/youreurope/nav/en/citizens/services/eu-guide/data-protection/index_pl.html.
  3. http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/114012.htm.
  4. http://www.giodo.gov.pl.
  5. J. Maliszewska-Nienartowicz, Sądowa ochrona jednostek w Unii Europejskiej - postanowienia traktatowe oraz orzecznictwo sądów wspólnotowych, "Studia Prawnicze", nr 4/2004, s. 36.
  6. C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, tom I, Warszawa 2000, s. 739.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu