BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalak Katarzyna
Tytuł
Wpływ środowiska rodzinnego na zachowania żywieniowe młodzieży gimnazjalnej (na przykładzie środowiska warszawskiego)
The Influence of the Family Environment on the Nutritional Behaviour of Secondary-School Adolescents (on the Example of Warsaw Environment)
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2005, R. 4, nr 2, s. 51-57, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Młodzież, Rodzina, Model żywienia, Odżywianie się Polaków
Youth, Family, Feeding model, Eating habits of Polish people
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących zachowań żywieniowych młodzieży gimnazjalnej pochodzącej z Warszawy. Zbadano wpływ wybranych cech charakteryzujących środowisko rodzinne (wykształcenie i aktywność zawodowa rodziców, ocena sytuacji finansowej rodziny, liczba osób w rodzinie) na niektóre zachowania żywieniowe młodzieży. Analiza potwierdziła, iż szczególnie wykształcenie matek oraz ocena sytuacji finansowej rodziny miała istotny wpływ na zachowania żywieniowe młodzieży. Podkreślono także, że w sposobie żywienia nastolatków występuje wiele nieprawidłowości.

The aim of the empirical survey and undertaken literature studies was to assess the influence of the family environment on the selected nutritional behaviour of adolescents from secondary-school living in Warsaw. The research was conducted among 131 pupils and 79 pupils' mothers using a questionnaire method. A test of independence X² was executed at a significance level of p < 0.05. There has been evaluated the number of the selected features characterizing the family environment (parents' level of education and employment, number of people in family and total family income) and their influence on the nutritional behaviour of the adolescents. The analysis of the data showed a significant correlation between the nutritional behaviour of adolescents and the family environment. Especially mothers' education and total family income were statistically correlated with their children's nutritional behaviour. The research also confirmed a number of irregularities in dietary habits of teenagers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baxter S.D., Smith A.F., Litaker M.S., Baglio M.L., Guinn C.H., Shaffer N.M., 2004: Children's social desirability and dietary reports. J Nutr. Educ. Behav., 36, 2, 84.
 2. Cieślik E., Filipiak-Florkiewicz A., 2001: Spożycie warzyw i owoców w Polsce w latach 1989-1998. Żyw. Człow. Metab., Supl., 28, 571.
 3. Czech A., Grela E.R., 2003: Zwyczaje żywieniowe i częstotliwość spożywania produktów odżywczych wśród studentów uczelni lubelskich. Żyw. Człow. Metab., 30, 1/2, 81.
 4. Flaczyk E., Górecka D., Szczepaniak B., Spisacka B., 2003: Preferencje i częstotliwość spożywania mleka i jego przetworów wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych. Żyw. Człow. Metab., 30, 1/2, 160.
 5. Frączek B., 2003: Charakterystyka sposobu odżywiania młodzieży klas maturalnych liceum ogólnokształcącego. Żyw. Człow. Metab., 30, 1/2, 86.
 6. Gawęcki J., Hryniewiecki L. (red.), 2000: Żywienie człowieka - podstawy nauki o żywieniu. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Granner M.L., Sargent R.G., Calderon K.S., Hussey J.R., Evans A.E., Watkins K.W., 2004: Factors of fruit and vegetable intake by race, gender and age among young adolescents. J. Nutr. Educ. Behav., 36, 4, 173.
 8. Hamułka J., Gronowska-Senger A., Grabias A.: Analiza struktury spożycia żywności w zależności od miejsca zamieszkania młodzieży z regionu lubelskiego, [w:] Gutkowska K., Ozimek L, 2000: Konsument żywności i jego zachowania rynkowe. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Wydaw. SGGW, Warszawa, 127.
 9. Hamułka J., Wawrzyniak A., Gronowska-Senger A., Kowalczyk J., 2001: Ocena spożycia mleka i przetworów mlecznych jako źródła wapnia i ryboflawiny przez dzieci w wieku szkolnym. Żyw. Człow. Metab., Supl., 28, 403.
 10. Hamułka J., Gronowska-Senger A., Tomala G., 2002: Częstotliwość i wartość energetyczna śniadań spożywanych przez młodzież szkół ponadpodstawowych. Roczn. PZH, 53, 1,81.
 11. Harnack L., French S., 2003: Fattening up on fast food. J. Am. Diet. Assoc., 103, 10, 1296.
 12. Ilow R., Regulska-Ilow B., Szymczak J., 1998: Ocena sposobu żywienia dziewcząt ze szkół średnich z Głogowa i Lubina. Cz. I. Zwyczaje żywieniowe i częstotliwość występowania produktów spożywczych w dietach uczennic. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 31, 4, 359.
 13. Ilow R., Regulska-Ilow B., Szymczak J., 1999: Ocena sposobu żywienia chłopców ze szkół średnich z Głogowa i Lubina. Cz. I. Zwyczaje żywieniowe i częstotliwość występowania produktów spożywczych w całodziennych racjach pokarmowych uczniów. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 32, l, 35.
 14. Jeżewska-Zychowicz M., 2004: Nieprawidłowe zachowania żywieniowe młodzieży w wieku 13-15 lat i ich uwarunkowania na przykładzie zwyczaju pojadania między posiłkami, [w:] Brzozowska A., Gutkowska K., 2004: Wybrane problemy nauki o żywieniu człowieka u progu XXI wieku. Wydaw. SGGW, Warszawa, 272.
 15. Kołłajtis-Dołowy., Pietruszka B., Waszczeniuk-Uliczka M., Chmara-Pawlińska R., 2003: Wybrane zachowania żywieniowe młodzieży gimnazjalnej z Warszawy. Żyw. Człow. Metab., 30, 1/2, 182.
 16. Kubik M.Y., Lytle L.A., Story M. 2005: Soft drinks, candy and fast food: What parents and teachers think about the middle school food environment. J. Am. Diet. Assoc., 105, 2, 233.
 17. Kunachowicz H., Czarnowska-Misztal E., Turlejska H., 2000: Zasady żywienia człowieka. Wydaw. WSiP, Warszawa.
 18. Narojek L., 1993: Niektóre aspekty uwarunkowań zachowań żywieniowych. Wydaw. IŻŻ, Warszawa.
 19. Nazarewicz R., Babicz-Zielińska E., Zabrocki R.: Ocena spożycia żywności typu fast food wśród młodzieży szkół średnich i wyższych, [w:] Gutkowska K., Ozimek L, 2000: Konsument żywności i jego zachowania rynkowe. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Wydaw. SGGW, Warszawa, 399.
 20. Simeon D.T., Grantham-Mc Gregor S., 1989: Effects of missing breakfast on the cognitive functions of school children of differing nutritional status. Am. J. Clin. Natur., 49, 646.
 21. Suliga E., 2003: Częstotliwość spożywania pierwszych i drugich śniadań wśród dzieci wiejskich. Roczn. PZH, 54, 2, 213.
 22. Szczepaniak B., Górecka D., Flaczyk E., 2004: Częstotliwość spożycia wybranych warzyw i owoców wśród dziewcząt z województwa małopolskiego. Żyw. Człow. Metab., Supl. l - cz. I, 31,30.
 23. Świtoniak T., 1999: Sposób żywienia studentów w warunkach gospodarki rynkowej. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 32, l, 55.
 24. Woynarowska B., Mazur J., 2000: Zachowania zdrowotne i zdrowie młodzieży szkolnej w Polsce i innych krajach. Tendencje zmian w latach 1990-1998. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa.
 25. Ziemlański Ś., Panczenko-Kresowska B., Wartanowicz M., Bezpiańska-Oglęcka A., Przepiórka M., 1998: Zalecenia żywieniowe dla ludności w Polsce. Wydaw. IŻŻ, Warszawa.
 26. Ziemlański Ś., 2001 : Normy żywienia człowieka. Fizjologiczne podstawy. PZWL, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu