BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartosiewicz Stanisława, Błaczkowska Anna
Tytuł
Zastosowania metod klasyfikacji obiektów przestrzennych : wybrane przykłady zastosowań metod klasyfikacji do porównań międzynarodowych
Applications of Classification Methods for the Spatial Objects : Application to International Comparisons
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1994, nr 686, s. 11-18, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Taksonomia, Klasyfikacja obiektów, Mierniki taksonomiczne, Taksonomia wrocławska
Taxonomy, Classification of objects, Taxonomic indicators, Wroclaw taxonomy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorki omawiają publikacje poświęcone zastosowaniu metod taksonomicznych do międzynarodowych porównań rozwoju społeczno-gospodarczego krajów.

The survey of applications where the countries were clustered is given, The variables used, classification methods and objects considered are reviewed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Grabiński T.: Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych. "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie". Seria: Monografie 1984 nr 61.
 2. Grabiński T., Ludwiczak B., Malina A., Zeliaś A.: Ekonometria przestrzenna. PWE, Warszawa 1991.
 3. Grabiński T., Malina A., Szymanowicz K., Wydymus S.: Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego. PWN, Warszawa 1983.
 4. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego. PWN, Warszawa 1983.
 5. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. PWN, Warszawa 1989.
 6. Hellwig Z.: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. "Przegląd Statystyczny" 1968 nr 4.
 7. Hellwig Z., Kania-Gospodarowicz A.: Zastosowanie analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych. "Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych" GUS, Warszawa 1975 nr 83.
 8. Hussain M.: Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Trzeciego Świata metodami taksonomii numerycznej. "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" 1980 nr 131.
 9. Nowak E.: Syntetyczne mierniki plonów w niektórych krajach europejskich. "Wiadomości Statystyczne" 1977 nr 10.
 10. Nowak E.: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. PAN, Komitet Statystyki i Ekonometrii, PWE, Warszawa 1990.
 11. Nowak E.: Zastosowanie metod taksonomicznych do porównań poziomu produkcji rolniczej wybranych krajów europejskich. "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1979 nr 22.
 12. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K.: Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. PWN, Warszawa 1988.
 13. Wydymus S.: Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego. "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie". Seria: Monografie 1984 nr 62.
 14. Wydymus S.: Porównawcza analiza krajowych systemów relacji makroekonomicznych. "Przegląd Statystyczny" 1985 z. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu