BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buczek Bronisław (Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Tytuł
Adsorpcyjna obróbka oleju po smażeniu żywności dla potrzeb wytwarzania biodiesla
Adsorptive Processing of Used Cooking Oil for the Purpose of Biodiesel Production
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 710, s. 5-11, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Chemia, Kinetyka chemiczna, Badanie żywności, Olej jadalny, Olej smażalniczy, Olej rzepakowy, Oczyszczanie zużytych olejów, Biopaliwa, Paliwa alternatywne
Commodity science, Food commodities, Chemistry, Chemical kinetics, Food research, Edible oil, Cooking oil, Canola oil, Purification of waste oils, Biofuels, Alternative fuels
Uwagi
summ.
Abstrakt
Biodiesel jest to nazwa rodzajowa paliwa otrzymanego w reakcji transestryfikacji olejów roślinnych. Tą drogą wytwarza się paliwo do silników Diesla o właściwościach zbliżonych do oleju napędowego pochodzącego z ropy naftowej i o niższej lepkości w porównaniu z olejem roślinnym. Często nazwa ta odnosi się do estrów metylowych kwasów tłuszczowych (EMKT) oleju rzepakowego, które są głównym składnikiem biodiesla w Europie. W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań nad zmianami właściwości oleju pochodzącego ze smażenia żywności po traktowaniu różnymi adsorbentami (węgiel aktywny, żel krzemionkowy oraz krzemian magnezu). Uzyskane wyniki porównywano z wymaganiami jakościowymi dla surowców stosowanych w poszczególnych technologiach transestryfikacji olejów i tłuszczów.

At present for the production of biofuels mainly vegetable oils of full value are used. The traditional method for the production of fatty acid methyl esters is based on alkali-catalyzed transesterification reaction and shows many disadvantages. First of all it is too slow and incomplete, besides it cannot be used in the case of high-free fatty acid substrates as they neutralize the alkaline solution producing soaps. Recently, taking into consideration the requirements concerning environment protection and improvement of the economics of the presently used reesterification processes, technologies (Vogel & Noot, Biox, Sumitomo Chemicals) have be en developed which make it possible to process s used edible oil and waste animal fat so as to get fuel suitable for Diesel engines. In each case these technologies require that the raw material originating from oils or waste fats should be characterized by definite physicochemical properties. In the paper the results of studies on changes in the properties of raw material originating from used vegetable oil treated with various adsorbents (active carbon, silica gel and magnesium silicate) are presented. The results obtained are compared with the quality requirements for raw materials used in oil and ester transesterification technologies (original abstract).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. BIOX Corporation, Toronto, Ontario Develops a New Production Process for Biodiesel, www.goodmedia.com.
 2. Braczko M., Niektóre zagadnienia związane z produkcją i zastosowaniem biopaliwa na bazie estrów metylowych kwasów tłuszczowych, "Tłuszcze Jadalne" 2002, nr 37.
 3. Buczek B., Ocena charakteru powierzchni utlenianych porowatych materiałów węglowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2003, nr 620.
 4. Buczek B., Czepirski L., Applicability of Used Rape Oil for Production of Biodiesel, "AOCS INFORM" 2004, March, nr 15.
 5. Canakci M., Van Gerpen J., Biodiesel Production via Acid Catalysis, "Transaction of the ASAE" 1999, nr 42.
 6. Cooke B.S., Purification of Biodiesel with Magnesium Silicate Adsorbent Treatment, 2003, IFS Abstracts, 25th World Congress of the International Society for Fat Research, 12-15 October 2003, Bordeaux.
 7. Hreczuch W., Mittelbach M., Holas J., Soucek J., Bekiesz G., Produkcja i główne kierunki przemysłowego wykorzystania estrów metylowych kwasów tłuszczowych, "Przemysł Chemiczny" 2000, nr 79.
 8. Instrukcja obsługi Food Oil Monitor, FOM 200, Ebro Electronic GmbH & Co. KG, D-85055 Ingolstad.
 9. Korbitz W., New Trends in Developing Biodiesel World-wide, Asia Bio-Fuels. Evaluating and Exploiting the Commercial Uses of Ethanol, "Fuel Alcohol & Biodiesel" 2002, Singapoore.
 10. Kotowski W., Tankowanie w Mc Donaldzie?, "Energia" 2002, nr 64.
 11. Mittelbach M., Pokits B., Siberholz A., In Liquid Fuels Renewable Resources, Proceedings Altern Energy Conference, St. Joseph, MI 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu