BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hanaka Paulina, Kubaś Dariusz, Zieliński Ryszard
Tytuł
Badania kinetyki procesu utleniania witaminy C w obecności kationów wybranych metali
Kinetic study of oxidation process of vitamine C in the presence of cations of selected metals
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2005, nr 1, s. 113-123, bibliografia 21 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Chemia spożywcza, Kinetyka chemiczna, Żywność, Warzywa, Badanie żywności, Jakość produktów żywnościowych, Witaminy, Pierwiastki śladowe
Commodity science, Food commodities, Food chemistry, Chemical kinetics, Food, Vegetables, Food research, Food quality, Vitamins, Trace elements
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań kinetycznych procesów utleniania witaminy C przeprowadzonych w roztworach wodnych w obecności jonów wybranych metali. Badaniami objęto wpływ pH (w zakresie 4,53-7,38) oraz stężenia kationów następujących metali: kobalt(II), miedź(II), nikiel(II), ołów(II), rtęć(II), żelazo(II) i żelazo(III). Stwierdzono, że obecność nawet śladowych ilości jonów miedzi(II) wpływa na szybkość utleniania witaminy C w roztworach wodnych. W przypadku jonów pozostałych metali nie stwierdzono istotnego ich wpływu na szybkość procesu autooksydacji witaminy C. Tym niemniej stwierdzono iż sole żelaza, szczególnie dwuwartościowego, nieznacznie hamują szybkość procesu autooksydacji witaminy C. Dla układów zawierających jony miedzi(II) wykazano, że wzrost ph środowiska reakcji powoduje przyśpieszenie procesu autooksydacji witaminy C. W przypadku układów zawierających śladowe ilości jonów miedzi(II) badany proces jest procesem pseudopierwszorzędowym.

In this work we present results of our studies on kinetics of autooxidation of vitamin C in aqueous solutions in the presence of cations of selected meta;s. The aim of this study was to evaluate the effect of pH (in the range between 4.53 and 7.38) and concentration of the following metal cations: nickel(II), cobalt(II) copper(II), iron(II), iron(III), mercury-(II), lead(II). It was observed that even the presence of even trace amounts of copper(II) cations affect the rate of vitamin C autooxidation in aqueous solutions. In the case of the other studied metals no significant effect on the vitamin C autooxidation rate was observed. Nevertheless, it was found that salts of iron, especially those of iron(II), inhibit to some extent the rate of vitamin C autooxidation process. As for the systems containing copper(II) ions it was shown that the increase in pH of the solution brings about the increase in the rate of vitamin C oxidation process. It was also found that in the case of the systems containing trace amounts of copper(II) the oxidation of vitamin C can be kineti-cally regarded as the pseudofirst order process. The rate constants determined experimentally can be split into the following two components: the rate constant k0 describing the noncatalyzed autooxidation process of vitamin C and the constant 1^ that can be attributed to the catalytic autooxidation process under given conditions. It was also found that the values of both rate constants, k0 and kM, increase linearly with the increase in pH of the solution over the pH range studied. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu