BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowicki Adam, Wydmuch Gracja
Tytuł
Strategia wykorzystania technologii informacyjnej do zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
Information Technology Application Strategy in Human Resource Management
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 3-4, s. 19-29, bibliogr.7 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Informatyzacja, Technologia informacyjna, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Human Resources Management (HRM), Informatization, Information Technology (IT), Information and Communication Technology (ICT)
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja problematyki informatyzacji najmniej ustrukturalizowanego obszaru organizacji. Współczesne tendencje zarządzania ukierunkowane są na strategiczne postrzeganie zasobów ludzkich, propagując wyniesienie czynnika ludzkiego na pierwszy plan. Nie zawsze jednak strategie personalne znajdują swoje odzwierciedlenie w rozwiązaniach technologicznych. Artykuł wskazuje na konieczność integracji pomiędzy poszczególnymi strategiami, a w szczególności zespojenia z nimi strategii informatyzacji sfery zarządzania zasobami ludzkimi.

The aim of this article is to present questions of information technology in the least structured area of organization. Current management tendencies are targeted at a strategic view of human resources—one that puts the human factor into the foreground. However, personnel strategy does not always find its reflection in technological solutions. This article points to the need for integration between individual strategies and especially their integration with information technology strategy in the sphere of human resource management.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong A. (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  2. David F.R. (1986), Cases in Strategie Management, Merill Publishing Company, Auburn University.
  3. Listwan T. (2000), Zarządzanie kadrami, AE Wrocław.
  4. Lundy O., Cowling A. (2000), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, przekł. G. Łuczkiewicz, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  5. Nowicki A. (1999), Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, AE Wrocław, s. 46, 110.
  6. Penc J. (1999) Strategie zarządzania. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
  7. Perechuda K. (2005), Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą, AE Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu