BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobrzyński Marian, Klincewicz Krzysztof
Tytuł
Zarządzanie ludźmi a Tl - automatyzacja i kreatywne tworzenie organizacji
Managing People and IT - Automation and the Creative Design of an Organization
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 3-4, s. 55-64, bibliogr.poz.16
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Szkolenie pracowników, Zarządzanie, Technologia informacyjna
Human Resources Management (HRM), Manpower training, Management, Information Technology (IT)
Abstrakt
Artykuł przedstawia dwie interpretacje zastosowania technologii informatycznych w zarządzaniu, określone jako paradygmaty automatyzacji oraz kreatywnego tworzenia organizacji. Oba paradygmaty wzajemnie się uzupełniają — automatyzacja procesów administracyjnych jest często podejmowana przez działy informatyczne lub finansowe, podczas gdy działy personalne sięgają po rozwiązania, które pozwalają wspierać pracowników i oferować im nowe możliwości pracy, tworzenia wiedzy i doskonalenia kompetencji, oferując potencjalne nowe źródła przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstw. Elastyczność współcześnie wykorzystywanych technologii oznacza wielość możliwych zastosowań - a zarządzający ludźmi powinni być świadomi tych możliwości oraz potencjalnych korzyści dla organizacji. Artykuł opiera się na badaniach literaturowych, analizie dostępnych rozwiązań informatycznych i na obserwacji praktyki zarządzania. Wynikiem zastosowania tych metod jest propozycja systemu pojęciowego, wyjaśniającego istotę technologii informatycznych i ich postrzeganą rolę w organizacjach, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zarządzania ludźmi.

The article presents two interpretations of the use of information technologies in management, introduced as the paradigms of automation and creative organizational design. The two paradigms are mutually complementary—the automation of administrative processes is often undertaken by information technology or financial departments, while personnel departments resort to solutions that provide support for employees and offer them new possibilities for working, the generation of knowledge, and improvement of competencies, thus offering new potential sources of competitive advantage for businesses. The flexibility of currently used technologies signifies a multiplicity of possible applications, while those who manage people should be aware of these opportunities as well as potential benefits for organizations. This article is based on literature research, analysis of available information technology solutions, and observation of management practices. The outcome of these methods is a proposal for a conceptual system that explains the essence of information technologies and their perceived role in organizations, with particular focus on the people management function.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anandarajan A., Wen H J. (1999), Evaluation of Information technology investment, „Management Decisions" No. 37-4, p. 330.
 2. Carr N.G. (2003), IT doesn’t Matter, „Harvard Business Review", No 5.
 3. Chesbrough H. W., Teece, D J. (2002) Organizing for Innovation: When is Virtual Virtuous?, „Harvard Business Review", No. 8.
 4. Faust M., Bahnmüller R. (1996), Der Computer als rationalisierter Mythos - vom Nutzen institutioneller Organisationstheorie für die Analyse industrieller Rationalisierung „Soziale Welt", No. 2, s. 134.
 5. Hatch M. J. (2002), Teoria organizacji, PWN, Warszawa, s. 158.
 6. Hansen E. (2005), Google blogger: I was terminated, „CNET News.com", February 11 [@:] http://news.com.com/Google+blogger+1+was+terminated/ 2100-1038_3-5572936.html.
 7. Kieser A. (1990), Biirokommunikationstechnik und organisatorische Innovation, „Zeitschrift für Organisation", No. 3, S. 171-175.
 8. Hincewicz K. (2004), Knowledge management: development, diffusion and rejection, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 9. Klincewicz K. (2005), Management Fashions. Turning bestselling ideas into objects and institutions, Transaction Publishers, New Jersey.
 10. Nonaka I., Reinmöller P., Toyama R. (2001), Integrated Information Technology Systems for Knowledge Creation [w:] Handbook of organisational learning & knowledge, Dierkes M., Antal A.B., ChildJ., Nonaka I. (ed.), Oxford University Press. New York.
 11. Orlikowski W. (1992), The Duality of Technology: Rethinking the Concept of Technology in Organizations, „Organization Science", No. 3-3, pp. 398-427.
 12. Orlikowski W., Hoffman J.D. (1997), An Improvisational Model for Change Management: The Case of Groupware Technologies, „MIT Sloan Management Review", No. 38-2, pp. 11-21.
 13. Ramiller N.C., Swanson E.B. (2003), Whether, When, and How to Innovate with Information Technology: What Do Empirical Studies Tell Us? The Andersen School at UCLA, „Information Systems Working Paper", No. 2-03, Los Angeles, pp. 8-9.
 14. Simonetti E. (2004),Perspective: I was fired for blogging, „CNET News.com", 16 December [@:] http://news.com.com/I+was+fired+for+blogging/ 2010-1030_3-5490836.html.
 15. Sweet P. (2006), Unhappy HR looks to integrate better, „Conspectus Magazine", January 2006 [@:] www.conspectus.com/2006/january/downloads/ MarketOverview_Jan06.pdf.
 16. Wright P.M., McMahan G.C. (1992), Theoretical perspectives for strategic human resource management, „Journal of Management", No. 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu