BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wakuła Monika
Tytuł
Czynniki wpływające na poziom dochodów własnych gmin na przykładzie powiatu siedleckiego
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2006, nr 10, s. 57-64
Słowa kluczowe
Dochody ludności, Finanse lokalne, Podatek dochodowy, Gmina
People's income, Local finance, Income tax, District
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Liczba ludności i dochody własne badanych gmin, [2] POwierzchnia użytkowa mieszkań i wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, [3] Liczba jednostek gospodarczych i wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, [4] Powierzchnia gminy i wpływy z tytułu podatku rolnego
Kraj/Region
Powiat siedlecki
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest próba zbadania siły wpływu poszczególnych czynników na zróżnicowanie dochodów własnych. Badanie zostało przeprowadzone dla lat 2003 i 2004 i objęło gminy wiejskie powiatu siedleckiego. W opracowaniu autorka wykorzystała dostępną literaturę przedmiotu i materiały statystyczne z Regionalnego Banku Danych GUS.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Borodo: Samorząd terytorialny, system prawno-finansowy, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 148.
  2. S. Kańduła: Samodzielność fmasowa samorządu gminnego w Polsce po 1993 roku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 31.
  3. M. Komornicka: Dochody własne samorządów lokalnych, (w:) Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania samorządu lokalnego, red. E. Denke, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Poznań 1992, s. 109.
  4. R. Koszyk-Białobrzeska, M. Szybicka: Finansowe instrumenty oddziaływania gminy na rozwój lokalny, „Samorząd Terytorialny" 2005, nr 5, s. 43.
  5. Z. Ofiarski, M. Mokrzyc, B. Rutkowski: Reforma samorządu terytorialnego, t. 2, wyd. ZCO, Szczecin-Zielona Góra 1999, s. 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu