BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sitko-Lutek Agnieszka
Tytuł
Nowy paradygmat doskonalenia menedżerów
A New Paradigm for Developing Managers
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 3-4, s. 65-74, bibliogr.poz.13
Słowa kluczowe
Menedżer, Zdalne nauczanie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Technologia informacyjna, Kadra kierownicza, Kształcenie kadr, Warunek sine qua non
Manager, e-learning, Human Resources Management (HRM), Information Technology (IT), Managerial staff, Personnel training, Sine qua non condition
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie nowego paradygmatu doskonalenia menedżerów z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Zjawisko to pojawia się w związku z rozwojem gospodarki informacyjnej, opartej na wiedzy, oraz wyzwaniem dotyczącym zarządzania potencjałem społecznym. W artykule zostały przedstawione nowoczesne metody doskonalenia kadr kierowniczych, uwzględniając e-learning, jego ewolucję, formy, techniki oraz ocenę stosowalności. Rozwój nowego paradygmatu doskonalenia menedżerów z wykorzystaniem technologii informacyjnych staje się warunkiem sine qua non sukcesu kadr kierowniczych współczesnych organizacji.

The aim of this article is to present the new paradigm of manager development based on the application of advanced information technology. This phenomenon makes its appearance as a result of the development of a knowledge-based information economy as well as challenges relating to managing society's potential. The article presents modern methods for developing managerial staff, taking into account e-learning, its evolution, forms, techniques, and assessment of applicability. The new paradigm of information technology based manager development is becoming prerequisite to the success of the managerial staff of the contemporary organization.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gierszewska G. (2005), Kompetencje strategiczne na poziomie organizacji [w:] Zarządzanie kompetencjami w organizacji, Masłyk-Musiał E. (red.), Wyższa Szkolą Menedżerska, Warszawa, s. 29.
 2. Grudzewski W.M., Hejduk I. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 3. Lipka A. (2002), Ryzyko personalne. Szansę i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
 4. Parker Ch., Stone B. (2003), Developing Management Skills for leadership, Prentice-Hall, Glasgow.
 5. Rakowska A., Sitko-Lutek A. (2000), Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWN, Warszawa.
 6. Sitko-Lutek A. (2005), Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 7. http://www.learning.pl
 8. http://www.pldg.pl
 9. http ://www.puw.pl
 10. http://www.okno.pw.edu.pl
 11. http://www.gazeta-it.pl
 12. http://www.szkolenia.com
 13. http://www.mynetwork.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu