BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipiak Beata
Tytuł
Rola kadr sektora publicznego w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego
The Role of Public Sector Staff in Creating an Information Society
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 3-4, s. 75-86, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Informacja, Wiedza, Społeczeństwo informacyjne, Sektor publiczny
Information, Knowledge, Information society, Public sector
Abstrakt
Podstawą funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa jest wiedza i informacja. Celem artykułu jest wskazanie na znaczącą rolę kadr administracji publicznej w budowaniu społeczeństwa informacyjnego. W artykule omówiono zagadnienia dotyczące pożądanych kierunków zmian związanych z wprowadzaniem koncepcji społeczeństwa informacyjnego, rolę i zadania kadr administracji sektora publiczne go we wprowadzaniu koncepcji społeczeństwa informacyjnego, bariery i wyzwania stojące przed administracją sektora publicznego związane z wprowadzeniem omawianej koncepcji.

The basis for the functioning of a modern society is knowledge and information. A significant role in creating the concept of an information society is played by government and local government level public administration. The aim of this article is to identify the role of public administration staff in building just such an information society. This article discusses question relating to desirable directions of change linked with the introduction of the concept of the information society, the role and tasks of public sector administration in introducing the concept of the information society, and barriers and challenges facing public sector administration connected with the introduction of this concept.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. GUS (2005), Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2004 r., GUS, Warszawa.
  2. Krzysztofek K, Szczepański M.S. (2002), Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
  3. Kulisiewicz T., Kuligowski S. (2005), Administracja w sieci. Raport, eGov.pl, Warszawa, s. 2.
  4. MG (2001), ePolska. Plan na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, s. 6.
  5. MNil (2004a), Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (eGovernment) na lata 2005-2006, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa.
  6. MNil (2004b), Proponowane kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2020 r., Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa.
  7. MNil (2005a), Założenia kierunkowe do planu informatyzacji państwa, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa, s. 3, 4-6.
  8. MNil (2005b), Program Operacyjny „Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne, 2007-201", Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa, s. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu