BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bancarewicz Grażyna
Tytuł
Wewnętrzne dane o stratach operacyjnych w zaawansowanych metodach pomiaru ryzyka operacyjnego
Źródło
Bezpieczny Bank, 2006, nr 2 (31), s. 95-105, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Pomiar ryzyka, Ryzyko operacyjne, Nowa Umowa Kapitałowa
Banking sector, Risk measures, Operational risk, New capital accord
Abstrakt
Ustalenia zawarte w Nowej Umowie Kapitałowej stały się podstawą dla nowelizacji Dyrektywy 2000/12/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 marca 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe. W procesie szacowania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego Dyrektywa ta daje bankom możliwość wyboru spośród takich metod jak: metoda podstawowego wskaźnika (ang. The Basic Indicator Approach - BIA), metoda standardowa (ang. The Standardised Approach - TSA), zaawansowane metody pomiaru (ang. Advanced Measurement Approaches - AMA). W artykule wskazano zalety metody AMA.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziekoński P., Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla rynku kredytowego, Materiały i Studia, Zeszyt nr 164, NBP, Warszawa 2003.
  2. Harmantzis F.C., Operational Risk Management in Financial Services and the New Basel Accord, School of Technology Management, Hobeken, 2004.
  3. Lenczewski Martins C., Niedziółka P., Kwantyfikacja ryzyka operacyjnego w banku oraz jego wpływ na wymóg kapitałowy, Bank i Kredyt nr 5/2005, NBP, Warszawa 2005.
  4. Lewandowski D., Ryzyko operacyjne w bankach - zarządzanie i audyt w świetle wymagań Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego, Bank i Kredyt nr 4/2004, NBP, Warszawa 2004.
  5. Polaczyk D., Zarządzanie ryzykiem w Banku Zachodnim WBK S.A., seminarium MARSH "Transfer i finansowanie ryzyka operacyjnego. Aktualna praktyka i tendencje rozwojowe", Hotel Marriott, Warszawa 8 listopada 2005 r.
  6. Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach, NBP, Warszawa 2004.
  7. Znowelizowana wersja Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (projekt z marca 2006 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-2939
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu