BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skoczyński Jacek
Tytuł
Przegląd orzecznictwa w sprawach z zakresu prawa pracy za lata 2004 i 2005 - cz. 1
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2006, nr 10, s. 25-36
Słowa kluczowe
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Prawo pracy, Równość pracowników, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Urlop macierzyński, Dyskryminacja w zatrudnieniu, Dyrektywy WE
Judgments of the European Court of Justice, Labour law, Equality of employees, Equal rights for women and men, Maternity leave, Employment discrimination, EC directives
Firma/Organizacja
Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Unia Europejska (UE)
Court of Justice of the European Communities, European Union (EU)
Abstrakt
W artykule omówione zostały zagadnienia związane z równym traktowaniem pracowników, dyskryminacją kobiet w zakładze pracy, urlopami macierzyńskimi, nierównościami w związku z zatrudnieniem w niepełnym wymiarze czasu pracy, itp. Przegląd ten stanowiący orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich autor ujął w cezurze czasowej, licząc od 2004 r., tj. wstąpienia Polski do UE, chociaż w materiale poruszono też sprawę nierówności traktowania kobiet korzystających z urlopów macierzyńskich po zjednoczeniu Niemiec.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu