BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rydz Eugeniusz
Tytuł
Mała i średnia przedsiębiorczość szansą na aktywizację społeczności lokalnych w małych i średnich miastach Pomorza Środkowego
Small and Medium Enterprises - Chance of Activation of Local Communities in Small and Medium Towns in the Pomeranian Region.
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, 2005, s. 259-270, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Rozwój lokalny, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorczości, Lokalny rynek pracy
Regional policy, Local development, Small business, Entrepreneurship development, Local labour market
Kraj/Region
Pomorze Środkowe
Middle Pomerania region
Abstrakt
Przedstawiono rolę małych i średnich przedsiębiorstw w aktywizacji miast Pomorza Środkowego. Scharakteryzowano instytucje i organizacje wspierające aktywizację, zmiany na rynku pracy w latach 1996-2003 oraz zmiany w zakresie przedsiębiorczości prywatnej.

The article presents the influence of small and medium enterprises on activation of local communities. The different institutions and organizations which support activation had the important role in shaping local labour market in years 1996-2003. (AK)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw przyjęta przez Radę Europejską na posiedzeniu w Feira w dniach 19-20 czerwca 2000 roku.
  2. Grzeganek-Więcek B.: Rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w procesie transformacji polskiej gospodarki. W: Małe i średnie przedsiębiorstwa jako stymulatory rozwoju gospodarczego. Z badań w województwie opolskim. Red. B. Grzeganek-Więcek, W. Jacher, J. Słodyczek. PAN Oddział w Katowicach, Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska, Katowice-Kraków 1996.
  3. Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 lutego 2003 roku. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
  4. Ko walczyk A.: Charakterystyka przedsiębiorczości prywatnej badanych gminach. W: Społeczeństwo i gospodarka w Polsce lokalnej. "Studia Regionalne i Lokalne" 1992, nr 5(38).
  5. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2000. Warszawa 2001.
  6. Rydz E.: Przestrzenne efekty transformacji społeczno-gospodarczej na Pomorzu Środkowym na przykładzie wybranych mikroregionów. W: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. UW, Wrocław 2000.
  7. Strategia rozwoju miasta Kołobrzeg do roku 2015. Załącznik do Uchwały Nr XV/200/03 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 5 grudnia 2003, Kołobrzeg 2003.
  8. Strategia rozwoju miasta Szczecinek na lata 2003-2012. Urząd Miasta w Szczecinku, Szczecinek 2003.
  9. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Lęborka 2004-2012. Urząd Miasta w Lęborku, Lębork 2004.
  10. Znowelizowana strategia rozwoju miasta i gminy Debrzno, przyjęta do realizacji uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/279/2002 z dnia 25 stycznia 2002.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu