BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawala Janusz
Tytuł
Funkcja demokratyczna finansów publicznych w gminach
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2006, nr 7-8, s. 27-43
Słowa kluczowe
Finanse, Finanse lokalne, Finanse publiczne, Demokracja, Gmina
Finance, Local finance, Public finance, Democracy, District
Uwagi
Zawiera rysunki: [1] Schemat prawidłowych relacji społecznych funkcji demokratycznej finansów publicznych w gminie, [2] Schemat niewłaściwych relacji społecznych funkcji demokratycznej finansów publicznych w gminie; oraz tabele: [1] Struktura dochodów włąsnych gmin w latach 2002-2005, [2] Struktura dochodów własnych gmin w latach 2002-2005, [3] Struktura dochodów gmin w latach 2002-2005, [4] Frekwencja wyborcza w wyborach do rad gmin, [5] Liczba referendów gminnych, [6] Zaangażowanie obywateli w wybory lokalne
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono analizę funkcji demokratycznej finansów publicznych na poziomie gminy. Wydatkowanie środków publicznych przyczynia się do jakości i ilości zaspokajania wielu codziennych potrzeb każdego obywatela. Zagadnienie to zostało uznane za ważne i istotne, zwłaszcza w sytuacji dużego bezrobocia, naszego członkostwa w Unii Europejskiej oraz podejmowania przez gminy decyzji finansowych, których skutki będą dotyczyły nawet dwóch lub trzech następnych kadencji rad gmin.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Boguszewski: Stosunek Polaków do demokracji, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, grudzień 2005.
 2. A. Cybulska, K. Pankowski: Co się zmieniło w mojej miejscowości? Efekty pracy ustępujących władz samorządowych. Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, listopad 2002.
 3. M. Falkowska (red.): Opinie o funkcjonowaniu władz samorządowych, Komunikat nr 2465 Centrum Badania Opinii Społecznej z 22 listopada 2002 r.
 4. T. Goban-Klas: Społeczeństwo informacyjne a społeczeństwo obywatelskie, (w:) Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2002, ss. 78-79.
 5. M. Kosek-Wojnar, K. Surówka: Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 6. K. Krzysztofek: Społeczeństwo informacyjne a demokracja - dylematy Polski, (w:) Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2002, ss. 79-81.
 7. .S. Mazur (red.): Rozwój instytucjonalny. Poradnik dla samorządów terytorialnych, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, AE w Krakowie, Kraków 2004.
 8. W. Misiąg, A. Niedzielski: Jawność i przejrzystość finansów publicznych w Polsce w świetle standardów Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Zeszyty Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, 2001, nr 29.
 9. S. Owsiak: Finanse publiczne, PWN, Warszawa 1999.
 10. S. Owsiak: System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, Warszawa 1997.
 11. S. Owsiak, (red): Budżet władz lokalnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 12. O Raporcie „Diagnoza Społeczna 2003 - Warunki i Jakość Życia Polaków", Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, strona www.piit.org.pl z 26 maja 2006 r.
 13. K. Pankowski: Zadania nowych samorządów. Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, luty 2003.
 14. L. Patrzałek: Finanse samorządowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 15. E. Ruśkowski: Finanse lokalne w dobie akcesji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 16. T. Skica: Znaczenie jawności i przejrzystości finansów publicznych dla kształtowania dobrych relacji państwo-obywatel, „Finanse Komunalne" 2004, nr 11 za: Code of Good Practices on Fiscal Transparency-Declaration on Principles, International Monetary Found, Washington 1998.
 17. H. Suchocka-Krysiak: Redystrybucja budżetowa w świetle analizy porównawczej wydatków publicznych, Instytut Finansów, Warszawa 1990.
 18. M. Strzeszewski: O demokracji raz jeszcze, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, styczeń 2005.
 19. M. Wojtuch: Dlaczego nie chcą głosować, „Gazeta Prawna" nr 54 z 17 marca 2005 r.
 20. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2005 r., GUS, Warszawa 2005, na www.stat.gov.pl z 18 marca 2005 r.
 21. W. Ziółkowska: Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000, s. 45.
 22. Z. Żeli: Sołecka pierwsza klasa, „Wspólnota" 2001, nr3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu