BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogacz-Wojtanowska Ewa
Tytuł
Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi na przykładzie gmin i powiatów województwa małopolskiego
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2006, nr 7-8, s. 44-53
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Organizacje pozarządowe, Współpraca regionalna, Sektor publiczny, Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Local government, Non-governmental organisation, Regional cooperation, Public sector, Local government units
Uwagi
Zawiera wykresy: [1] Początki współpracy z NGOs w województwie małopolskim (w %), [2] Relacje finansowych i pozafinansowych form współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi w latach 2004-2005, [3] Obszary współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi, [4] Roczne programy wpółpracy i udział organizacji pozarządowych w ich tworzeniu (w %), [5] Funkcjonowanie osób/komórek organizacyjnych w urzędach, odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi (w %)
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest analiza współpracy jednostek samorządu terytorialnego (JST) województwa małopolskiego z organizacjami pozarządowymi (NGOs) w latach 2004-2005. Na podstawie empirycznych badań pokazano: w jakim czasie jednostki samorządu terytorialnego inicjowały współpracę z organizacjami pozarządowymi w województwie małopolskim, w jakich formach i obszarach najczęściej występuje współpraca międzysektorowa, jak tworzyły się i jaki charakter mają "roczne programy współpracy" w Małopolsce, w jakim stopniu jednostki samorządu terytorialnego są organizacyjnie przygotowane do współpracy z trzecim sektorem.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Bogacz-Wojtanowska: Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na podstawie stowarzyszeń krakowskich, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.
  2. E. Leś, S. Nałęcz: Potencjał ekonomiczny i społeczny sektora non-profit w Polsce. Wybrane wyniki badań międzynarodowych sektora non-profit, (w:) Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, P. Gliński, B. Lewenstein, A. Śiciński (red.), IFiS PAN, Warszawa 2002, ss. 13-31.
  3. B. Lewenstein, H. Palska: Organizacje pozarządowe na scenie publicznej Polski okresu transformacji: dynamika rozwojowa i relację z władzą- analiza badań jakościowych, (w:) P. Gliński, B. Lebenstem, A. Siciński (red.): Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie 2004, ss. 80—105.
  4. L. M. Salamon: The Nonprofit Sector and Democracy: Prereąuisite, Impediment, or Irrelevance?, (in:) A.J. Abramson (ed.): Mapping new Worlds. Selected Research on the Nonprofit Sector Around the Globe, Nonprofit Research Fund, 2001.
  5. L.M. Salamon, H.K. Anheier and Associaties: The Emerging Sector Revisited. A Summary Revised Estimates, CNP The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, Phase II, 1999, ss. 1-32.
  6. M. M. Shaw: Successfiil Collaboration Between the Nonprofit and Public Sector, Nonprofit Management@Leadership, Vol. 14, no. l,2003,pp. 107-120.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu