BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hryniewicz Janusz T.
Tytuł
Kulturowe zróżnicowanie planowania regionalnego i lokalnego w Europie z punktu widzenia Polski
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2006, nr 7-8, s. 54-63, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Kultura, Uczestnictwo w kulturze, Planowanie społeczno-gospodarcze, Administracja publiczna, Kultura organizacji
Culture, Participation in culture, Socio-economic planning, Public administration, Corporate culture
Uwagi
Zawiera tabelę: [1] Wschodnioeuropejskie tendencje kulturowe i ich wpływ na planowanie w publicznej administracji samorządowej
Abstrakt
Celem opracowania jest pokazanie kulturowych różnic w podejściu do planowania w administracji publicznej. Przedstawiono tu sposób podejmowania decyzji planistycznych na poziomie regionalnym i lokalnym (województwo, powiat, gmina), przyjmując, że podmiotem decyzji planistycznych są urzędnicy i radni na różnych poziomach administracji regionalnej i lokalnej, których w dalszej części opracowania określono mianem planistów.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Bartkowska-Nowak (2001): Czy urzędy samorządowe potrzebuj ą procedur kadrowych? „Samorząd Terytorialny" nr 7-8.
 2. J. Bartkowski, A. Jasińska-Kania (2002): Organizacje dobrowolne a rozwój społeczeństwa obywatelskiego, (w:) A. Jasińska-Kania, M. Marody (red.): Polacy wśród Europejczyków, Wydawnictwo Naukowe „Scholar", Warszawa.
 3. J.St. Bystroń (1936): Kultura ludowa, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 4. R. Eisenga, A. Felling, J Lammers (1994): Religious affiliation, income stratification and political party preference in Netherlands 1964 to 1992, The Netherlands Journal of Social Sciences, vol. 30, nr 2.
 5. N. Elias (1980): Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, wybór tekstów J. Banaszkiewicz (przeł. T. Zabłudowski), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 6. B. Geremek, K. Piesowicz (1968): Ludzie, towary, pieniądze, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 7. J. Le Goff (1994): Kultura średniowiecznej Europy (przeł. H. Szumańska-Grossowa), Oficyna Wydawnicza „Yolumen", Dom Księgarsko Wydawniczy „Klon", Warszawa.
 8. M. Grabowska, T. Szawiel (2001): Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. A. Greeley (1989): Protestant and catholic: Is the analogical imagination extinct?, American Sociological Review, vol. 54, nr 4, sierpień.
 10. A. Greeley, D.M. Greeley (1984): How to Save the Catholic Church, New York.
 11. J.T. Hryniewicz (1990): Procesy aktywności publicznej w miejskich społecznościach lokalnych, „Studia Socjologiczne" nr 3-4.
 12. S. Huntington (1997): Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego (przeł. H. Jankowska), Muza, Warszawa.
 13. G. Konrad, I. Szelenyi (1979): The Intellec-tuals on the Road to Class Power, Harvester Press, Brighton.
 14. J. Koralewicz, M. Ziółkowski (1990): Mentalność Polaków, Wydawnictwo Nakom, Poznań.
 15. J. Mączyński (1998): Diagnozowanie partycypacji decyzyjnej, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 16. W. Morawski (2001): Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. J. Rutkowski (1986): Wieś europejska późnego feudalizmu (XVI-XVIII w.), wybór i wstęp Jerzy Topolski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 18. H. Samsonowicz (1999): Północ - Południe, Ossolineum, Wrocław.
 19. D. Tracy (1982): Analogical Imagination, Crossroad, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu