BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikuła Bogusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wybrane metody humanizacji organizacji pracy
Selected Methods of Humanization of Labour Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, nr 506, s. 31-44, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Humanizacja pracy, Organizacja pracy, Badanie pracy, Praca biurowa, Metody badania pracy, Warunki pracy
Labour humanization, Work organisation, Labour research, Office work, Workresearch methods, Working condition
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano dwie proste w zastosowaniu techniki pełniące funkcję badania zjawiska dehumanizacji organizacji pracy. Autor omawia listę kontrolną do badania uciążliwości jakie wynikają z materialnego środowiska pracy biurowej i technikę określania wymiarów charakterystyki zadań w metodzie projektowania pracy.

The present paper is devoted to two simple in application methods which are used for the analysis of the phenomenon of office work dehumanization. The first one is a check list enabling the investigation of burdens resulting from the material environment of office work, the second is a technique of defining tasks description used in the method of labour planning. The first one, as mentioned, is used for investigating the burden of labour which may be the consequence of the incorrect arrangement of the components of the material environment of labour. The other one is applied for the determination of real and expected dimensions of a task in the process of labour planning and extended to include such elements as contacting others and opportunity to make friends. It constitutes a basis for the determination of diagnostic description of labour. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A New Strategy for Job Enrichment [1975, 1987], J.R. Hackman, G. Oldham, R. Janson, K. Purdy, "California Management Review", Summer 1975, za: J. Ivancevich, M.T. Matteson, Organizational Behavior and Management, Business Publ., Inc., Piano Texas.
  2. Ivancevich J.M., Matteson M.T. [1987], Organizational Behavior and Management, Business Publ., Inc., Piano, Texas.
  3. Kreitner R., Kinicki A. [1992], Organizational Behavior, IRWIN, Burr Ridge, Boston, Sydney.
  4. Marek T. [1983], Metodologiczne aspekty subiektywizacji ergonomicznych list kontrolnych, "Ergonomia", nr 1.
  5. Marek T., Potocki A. [1983], Wybrane metody badania czynników dehumanizacji pracy biurowej w warunkach automatyzacji przetwarzania informacji, Zeszyty Naukowe, AE, Kraków, nr 177.
  6. Mikuła B. [1996], Projektowanie zhumanizowanej organizacji pracy, "Humanizacja Pracy", nr 4.
  7. Mikuła B. [1995], Zarys metodyki projektowania zadań w administracji przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe, AE, Kraków, nr 458.
  8. Salancik G.R., Pfeffer J. [1978], A Social Information Processing Approach to Job Attitudes and Task Design, "Administrative Science Quarterly", June.
  9. Stoner J.A.F., Wankel C. [1992], Kierowanie, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu