BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czekaj Janusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Analityczno-punktowa metoda wartościowania pracowników
Analytical-Grading Method of Employees' Evaluation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, nr 506, s. 45-61, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Proces kadrowy w przedsiębiorstwie, Polityka personalna, Ocena pracowników, Kryteria oceny, System ocen, Kadry
Personnel process, Personnel policy, Employee appraisal, Evaluation criteria, Assessment system, Department of human resources
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor analizuje analityczno-punktową metodę wartościowania pracowników (AWWP), która pomaga w wyznaczeniu zobiektywizowanej i wieloczynnikowej, punktowej oceny pracowników. Na podstawie tej oceny można podejmować decyzje o awansach, premiach, nagrodach i innych formach uznania pracownika.

In the paper the author puts forward a draft of a versatile analytical and grading method of assessing employees. The author defines the principles underlying the method and presents its functions as well as the procedure of its development. The author demonstrates how to interpret results of a performed analysis and presents technical and organizational means that assist in employees' evaluation. The author formulates principles of relating the results of evaluation to wage scale. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S. [1992] -Jak wynagradzać, JOPM, Warszawa.
 2. Czekaj J., Wdowiak W. [1992], Metoda wyważania kryteriów [w:] Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych, praca zbiorowa pod red. Z. Martyniaka, Ossolineum, Wrocław.
 3. Czekaj J., Teczke J. [1994], Projekt statyczno-dynamicznej metody wartościowania pracy, "Wawel", Kraków (maszynopis).
 4. Czekaj J., Serda M., Teczke J. [1996], Projekt systemu ocen pracowniczych MPEC SA. Kraków, Kraków (maszynopis).
 5. Kodeks pracy [1995], WP, Warszawa.
 6. Martyniak Z. [1985], W sprawie zasad wynagradzania, "Przegląd Organizacji", nr 11.
 7. Martyniak Z. [1986], Wyniki wartościowania a płace, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 8. Martyniak Z. [1987], Doświadczenia jugosłowiańskie w dziedzinie analitycznego wartościowania pracy, "Przegląd Organizacji", nr 3.
 9. Martyniak Z. [1988], Od statycznego do dynamicznego wartościowania pracy, "Przegląd Organizacji", nr 11.
 10. Martyniak Z. [1992], Metodologia wartościowania pracy, Stabill, Kraków.
 11. Oleksyn T. [1992], System oceny pracowników, ISSP, Warszawa.
 12. Steinmann H., Schreyog G. [1992], Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu