BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowakowski Tomasz
Tytuł
Suwerenność a wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (I)
Źródło
Wspólnoty Europejskie, 1997, nr 1, s. 4-9
Słowa kluczowe
Polityka zagraniczna, Traktat z Maastricht, Jednolity Akt Europejski, Bezpieczeństwo międzynarodowe
Foreign policy, Maastricht Treaty, Single European Act, International security
Firma/Organizacja
Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), Europejska Wspólnota Energii Atomowej, Unia Europejska (UE)
European Economic Community (EEC), European Coal and Steel Community (ECSC), European Atomic Energy Community (Euratom), European Union (EU)
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest kształtowanie się procesu integracji europejskiej w ramach Wspólnot Europejskich. Autor przedstawia kolejne etapy współpracy krajów członkowskich począwszy od podpisania w 1951 roku Traktatu o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS), oraz w 1957 roku Traktatu o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EURATOM). Proces integracji miał się dokonywać na płaszczyźnie zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz współpracy politycznej, której początkiem było przyjęcie w 1970 roku Raportu Davignon`a. W dalszej kolejności autor omawia postanowienia Traktatu z Maastricht podpisanego w 1992 roku ustanawiającego Unię Europejską, a także podaje przynależność państw członkowskich Unii Europejskiej do organizacji bezpieczeństwa zbiorowego i liczebność ich sił zbrojnych (stan w czerwcu 1991 r.).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-2568
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu