BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Benghnau Abdrrzzag
Tytuł
The Evaluation of the Disclosure of Risk in Financial Accounting : Thought and Practice
Ujawnianie ryzyka w sprawozdaniach finansowych : koncepcje i praktyka
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, nr 511, s. 13-29
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Ryzyko gospodarcze, Analiza ryzyka finansowego, Szacowanie ryzyka
Financial statements, Economic exposure, Financial risk analysis, Risk estimating
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Istotną wadą sprawozdawczości finansowej jest brak informacji o ryzyku. W artykule przedstawiono możliwe kierunki ujawniania ryzyka gospodarczego, uwzględniając opinie zaczerpnięte z literatury przedmiotu, a także wypowiedzi profesjonalistów. Aby sprostać wyzwaniom, przed którymi staje sprawozdawczość finansowa, muszą zostać rozwinięte koncepcje i techniki pomiaru ryzyka w systemach rachunkowości. Oprócz tego potrzebne są odpowiednie struktury informacyjne w ramach których na temat ryzyka będzie udzielana informacja wszystkim zainteresowanym. (abstrakt oryginalny)

According to specialists' opinion and subject literature the article presents directions of the disclosure of risk in economy. The development of projects and techniques of measurement of the risk in financial accounting is important for financial accounting. Suitable informatics structures for subject of risk in financial accounting is need it.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ball R., Brown P., Portfolio Theory and Accounting Theory, "Journal of Accounting Research", Autumn, 1969, No 7, pp. 300-323.
 2. Beaver W.H., Financial Ratios as Predictors of Failure, "Empirical Research in Accounting: Selected Studies" 1966, pp. 71-111.
 3. Beaver W.H., Kettler P., Scholes M., The Association between Market Determined and Accounting Determined Risk Measures, "The Accounting Review", October, 1970, No 45, pp. 654-682.
 4. Beaver W.H., Manegold J., The Association between Market-Determined and Accounting-Determined Measure of Systematic Risk: Some Further Evidence, "Journal of Financial Quantitative Analysis", June, 1975, No 10, pp. 231-284.
 5. Blume M.W., On the Assessment of Risk, "Journal of Finance", March 1971.
 6. Brigham E.F., Financial Management. Theory and Practice, 2d ed., Dryden Press, New York 1979.
 7. Chang L.S., Most K., New Light on the Annual Report, Collegiate Forum, Spring 1979.
 8. Clark F.J., Investments: Analysis and Management, 3rd ed., McGraw-Hill New York, 1980.
 9. Dyckman T.R., On the Investment Decision, "Accounting Review", April 1964.
 10. Gonedes N.J., Evidence on the Information Content of Accounting Messages: Accounting Based and Market Based Estimates of Systematic Risk, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", June, 1973, No 8, pp. 407-444.
 11. Hill N.C., Stone B.K., Accounting Betas, Systematic Operating Risk, and Financial Leverage: A Risk Composition Approach to the Determinants of Systematic, "Journal of Financial Quantitative Analysis", September, 1980, No 15, pp. 595-637.
 12. Lev B., On the Association between Operating Leverage and Risk, "Journal of Financial and Qualitative Analysis", September, 1974, No 9, pp. 627-641.
 13. Richardson P.R., Westerfield R., A Model of Capital Asset Risk, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", March, 1972, No 7, pp. 1649-1669.
 14. Ross N.L., Annual Reports Bigger, Costlier, "Washington Post", January 29, 1978.
 15. Rozeff M.S., The Association between Firm Risk and Wealth Transfers Due to Inflation, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", June, 1977, No 12, pp. 151-163.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu