BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rotfeld Adam Daniel
Tytuł
Przyszłość NATO
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2006, nr 3, s. 5-20
Słowa kluczowe
Organizacje międzynarodowe, Bezpieczeństwo międzynarodowe
International organisations, International security
Firma/Organizacja
Organizacja Paktu Północnego Atlantyku, Unia Europejska (UE)
North Atlantic Treaty Organization (NATO), European Union (EU)
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
Autor próbuje znaleźć odpowiedzi na, między innymi, takie pytania: czy transformacja NATO zapoczątkowana bezpośrednio po zakończeniu „zimnej wojny" jest procesem ciągłym i w jakiej mierze NATO stanowi dziś adekwatne narzędzie, które jest skuteczną odpowiedzią na nowe zagrożenia? Czy istnieje sprzeczność między rozszerzeniem i nowymi zadaniami Sojuszu na zewnątrz a pogłębianiem i transformacją wewnętrzną NATO? Czy są granice - a jeśli tak, to jakie - zaangażowania militarnego Sojuszu poza statutowym obszarem jego działania. Jak daleko poza statutowy obszar działania może wykraczać NATO? Na czym polega nowa jakość stosunków między Rosją a NATO i w jakiej mierze intensyfikacja tych stosunków może wpłynąć na zapoczątkowany proces zbliżania Ukrainy do NATO?
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. The Alliance 's Strategic Concept, 24 April 1999, Press Release NAC-S (99)65.
 2. R. Asmus, NATO - otwarcie drzwi. Warszawa 2002, s. 246-507.
 3. J.M. Aznar, NATO: An Alliance for Freedom, Presentation at the AEI, November 16th, 2005.
 4. Bezpieczeństwo transatlantyckie: nowa rzeczywistość, zmieniające się instytucje. Raport Warszawskiej Grupy Refleksyjnej, "Sprawy Międzynarodowe" 2004, nr 2, s. 85-102.
 5. The Future Tasks of the Alliance: NATO's Harmel Report, 1966/67, [w:] A. Locher i Ch. Nuenlist (eds.), Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact, Center for Security Studies Washington/Zurich, July 2004, http://www.isn.ethz.ch/pubs/ph/details.cfm?lng=en&id:=13623.
 6. S. Ivanow, The New Russian Doctrine, "The Wall Street Journal" z 11 stycznia 2006 r.
 7. P. van Ham, Growing Pains, "NATO Review" Special Issues, Winter 2005, s. 7-9.
 8. R.Kupiecki, Strategia NATO w świetle teorii i jako praktyka: Próba interpretacji, "Polski Przegląd Dyplomatyczny" 2005, t. 5, nr 6, s. 45-66.
 9. T.F. Lynch III, NATO Unbound: Out-of-Area Operations in the Greater Middle East, "Orbis. A Journal of World Affairs", 2005, nr 1, s. 141.
 10. A. Monaghan, Russia, NATO and the EU: A European Security Triangle or Shades of a New Entente? "Russia. Nei. Visions", May 2006, nr 10 a.
 11. The National Security Strategy of the United States of America, Washington, March 2006, rozdz. VIII: Develop Agendas f or Cooperative Action with the Other Main Centers of Global Power, s. 35-42.
 12. NATO Press Release (97), Brussels, 14 March 1997.
 13. NATO-Russia Relations: A New Quality. Declaration by Heads of State and Government of NATO Member States and the Russian Federation, http://www.nato.int/docu/basictxt/b020528e.pdf.
 14. L. Ponsard, D. S. Yost, Is it Time to Update NATO Strategic Concept?, "NATO Review" Special Issues, Winter 2005,, s. 10-11.
 15. Report of an Independent Task Force: Renewing the Atlantic Partnership, New York 2004.
 16. A.D. Rotfeld, Czy OBWE ma przyszłość?', [w:] Integracja europejska. Instytucje, polityka, prawo, red. G. Michałowska, Warszawa 2003, s. 423 i nast.
 17. A.D. Rotfeld, Europe: the Institutionalized Security Process, "SIPRI Yearbook 1999", s. 247.
 18. A.D. Rotfeld, Europe: Towards a New Regional Security Regime, "SIPRI Yearbook 1994", s. 249-250.
 19. A.D. Rotfeld, W. Stützle (eds), Germany and Europe in Transition, SIPRI-Oxford University Press 1991, s. 152.
 20. M. Rühle, A More Political NATO, "NATO Review" Special Issues, Winter 2005, s. 4-6.
 21. A Secure Europe in a Better World. European Security Strategy, Paris 2003.
 22. S. Serfaty, A Challenged and Challenging Europe: Impact on NATO-EU-US Relations, "The International Spectator" 2006, nr 1, s. 61.
 23. J. Simon, Poland and NATO. A Study in Civil-Military Relations, Maryland 2004.
 24. Study on NATO Enlargement, NATO, Brussels 1995.
 25. Transatlantic Security, New Realities, Changing Institutions. Report of the Warsaw Reflection Group - Chairman Adam Daniel Rotfeld, Rapporteur - Steven E. Miller, Warsaw, April 5-6, 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu