BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kranz Jerzy
Tytuł
Użycie siły zbrojnej - nowe fakty i tendencje
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2006, nr 3, s. 68-100
Słowa kluczowe
Organizacje międzynarodowe, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Globalizacja, Strategia obronna, Siły zbrojne
International organisations, International security, Globalization, Defense strategy, Armed forces
Firma/Organizacja
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
United Nations (UN)
Abstrakt
Autor jest zdania, że wobec nowych broni i zagrożeń żadne państwo nie może czuć się w pełni bezpieczne. Przed 1989 r. myślenie o światowym konflikcie koncentrowało się wokół osi Wschód-Zachód. Ten bipolarny układ należy dziś do przeszłości. Globalizacja gospodarcza i polityczna w połączeniu z rozwojem nowych broni i metod walki stawia na porządku dnia pytanie o kształt bezpieczeństwa międzynarodowego i jego definicję. Pojawia się również problem oceny i ewentualnej adaptacji dotychczasowych prawnych i politycznych sposobów używania siły zbrojnej oraz kryteriów odnoszących się do zastosowania tego ostatecznego środka.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Acheson, Remarks at the Proceedings of the American Society of International Law, 57th Annual Meeting 13-15 (1963), (w:) RJ. Beck i in. (eds), International Rules, Approaches From International Law And International Relations, , 1996, s. 108.
 2. F. Ajami, Zakładnik Hezbollahu, "Tygodnik Powszechny" z 20 sierpnia 2006 r.
 3. S.A. Alexandrov, Self-Defence Against the Use of Force in International Law, Boston 1996.
 4. M. Bettati, Un droit d'ingerence?, "Revue generale de droit international public" 1991, t. 95.
 5. N. Blokker, Is the Authorization Authorized? Powers and Practice of the UN Security Council to Authorize the Use of Force by Coalitions of the Able and Willing', "European Journal of International Law" 2000, nr 3, s. 541-568.
 6. D.W. Bowett, Reprisals Involving Recourse to Armed Force, "American Journal of International Law" 1972, t. 66.
 7. A. Cassese, Ex iniuria ius oritur, Are We Moving towards International Legitimation of Forcible Humanitarian Countermeasures in the World Community?', European Journal of International Law 1999, t. 10, nr 1, s. 23-30.
 8. S. Chesterman, Just War or Just Peace? Humanitarian Intervention and International Oxford 2001.
 9. W. Czapliński, Skutki prawne nielegalnego użycia siły w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 1993.
 10. Y. Dinstein, War, Aggression and Self-Defense, Cambridge 2001 (wyd. 3).
 11. J.B. Elshtain, Just War and Humanitarian Intervention, "Ideas" 2001, nr 2.
 12. J.B. Elshtain (ed.), Just War Theory, Oxford 1992.
 13. G. Evans, The Responsibility to Protect, Unfinished Business, www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4269.
 14. L. Feinstein, A.-M. Slaughter, A Duty to Prevent, "Foreign Affairs", styczeń- luty 2004 r.
 15. T.M. Franek, Recourse to Force State Action Against Threat and Armed Attack, Cambridge 2002.
 16. H. Freudenschuß, Between Unilateralism and Collective Security, Authorizations of the Use of Force by the UN Security Council, European Journal of International Law 1994, nr 4, s. 492-531.
 17. M.J. Glennonf How International Rules Die, "The Georgetown Law Journal" 2005, t. 93, s. 939-991.
 18. MJ. Glennon, Why the Security Council Failed, "Foreign Affairs" maj-czerwiec 2003 r.
 19. C. Greenwood, Essays on War in International Law, London 2006.
 20. C. Gray, International Law and the Use of Force, Oxford 2000.
 21. Ch. Gray, From Unity to Polarization, International Law and the Use of Force against Iraq, European Journal of International Law 2002, t. 13, nr 1, s. 1-20.
 22. M.M. Khobe, The Evolution and Conduct of ECOMOG Operations in West Africa, Institute for Security Studies, Monograph No. 44 - Boundaries of Peace Support Operations (February 2000).
 23. F.L. Kirgis Jr., The Security Councils First Fifty Years, AJIL 1995, nr 3, s. 506-539.
 24. J. Kranz, Suwerenność w dobie przemian (w:) J. Kranz (red.), Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska. Warszawa 2006.
 25. N. Krisch, Legality, Morality, and the Dilemma of Humanitarian Intervention after Kosovo, European Journal of International Law 2002, t. 13, nr 1.
 26. J. Lobel, M. Ratner, Bypassing the Security Council, Ambiguous Authorizations to Use Force, Cease-Fires and the Iraqi Inspection Regime, American Journal of International Law 1999, t. 93, s. 124-154.
 27. S.D. Murphy, The Doctrine of Preemptive Self-Defense, "The George Washington University Law School. Public Law and Legal Theory Paper" 2005, nr 140.
 28. J.J. Paust, Use of Armed Force against Terrorists in Afghanistan, Iraq, and Beyond. "Cornell International Law Journal" 2002, nr 3, s. 533-557.
 29. V.-J. Proulx, Babysitting Terrorists, Should States Be Strictly Liable for Failing to Prevent Transborder Attacks?, "Berkeley Journal of International Law" 2005, t. 23, s. 101-153.
 30. H. Saghieh, Warum die Wut weiter wachsen wird, "Die Zeit" z 17 sierpnia 2006 r., s. 35.
 31. B. Simma (ed.), The Charter of the United Nations. A Commentary, München 2004.
 32. B. Simma, NATO, the UN and the Use of Force, Legal Aspects, EJIL 1999, nr l, s. 1-22.
 33. A.D. Sofaer, On the Necessity of Pre-emption, European Journal of International Law 2003, nr 2, s. 209-227.
 34. K. Skubiszewski. Use of Force by States. Collective Security. Law of War and Neutrality, (w:) M. Soerensen (ed.), Manual of Public International Law, New York 1968.
 35. S.P. Subedi, The UN Response to International Terrorism in the Aftermath of the Terrorist Attacks in America and the Problem of the Definition of Terrorism in International Law, "Forum du droit international" 2002, nr 3, s. 159-169.
 36. Text of Kofi Annan s Speech in The Hague, 18 maja 1999 r., UN Press Release SG/SM/6997.
 37. D. Warszawski, Teheran zwycięża, "Gazeta Wyborcza" z 12-13 sierpnia 2006 r.
 38. J. Zajadło, Humanitarna interwencja, zagrożenie dla porządku międzynarodowego, imperatyw moralny czy norma zwyczajowa in statu nascendi, (w:) C. Mik (red.), Prawa człowieka w XX wieku - wyzwania dla ochrony prawnej, Toruń 2005, s. 115-144.
 39. J. Zajadło, Legalność i legitymizacja interwencji humanitarnej, "Państwo i Prawo" 2004, nr 1.
 40. J. Zajadło, Słuszna przy czy na jako przesłanka legitymizacyjna interwencji humanitarnej. Studium z filozofii prawa, "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2005, nr 1-2, s. 35-76.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu