BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuc Bolesław Rafał
Tytuł
Kontrola strategiczna instrumentem zarządzania przyszłością
Źródło
Przegląd Organizacji, 2006, nr 10, s. 22-26
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Kontrola strategiczna, Planowanie strategiczne
Strategic management, Strategic control, Strategic planning
Abstrakt
Omówiono rolę kontroli strategicznej we współczesnych organizacjach. Podkreślono, że jedną z najważniejszych funkcji kontroli strategiczenj jest prewencja wyrażająca się w ochronie organizacji przed skutkami selektywności i subiektywności planowania. Zwrócono uwagę na rosnące zainteresowanie kontrolą strategiczną. Przybliżono jedną z najpowszechniejszych form kontroli strategicznej jaką jest kontrola punktów strategicznych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. L.R. BITTEL, Krótki kurs zarządzania, PWN, Warszawa 1998. s. 184.
 2. P. CABAŁA, Formy kontroli strategicznej w zarządzaniu firmą, [w:] Kontrola i kontroling w zarządzaniu. Tendencje, koncepcje, instrumenty, red. B.R. KUC, WSZiM, Warszawa 2002, s. 68.
 3. F. HASSELBERG. Strategische Kontrolle im Rahmen strategischer Unternehmensführung, Peter Lang, Frankfurt am Main 1989, s. 56. Cyt. [za:] P. CABAŁA, Formy kontroli strategicznej w zarządzaniu firmą, s. 68.
 4. Kontrola strategiczna. Jak ujarzmić ryzyko? (PTM 2006)
 5. S. KOWALEWSKI, Przełożony - podwładny, PWE, Warszawa 1985, s. 243.
 6. H. KREIKEBAUM, Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1996, s. 68.
 7. H. KOONTZ, C. O'DONNELL, Zasady zarządzania, PWN, Warszawa 1969, s. 660.
 8. B.R. KUC, Kontroling narzędziem wczesnego ostrzegania, Wydawnictwo PTM, Warszawa 2006.
 9. B.R. KUC, Kontrola menedżerska, Wydawnictwo PTM, Warszawa 2002.
 10. R. RUTKA, Kontrola, [w:] A. CZERMIŃSKI, M. CZERSKA, B. NOGALSKI, R. RUTKA, J. APANOWICZ, Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń 2001, s. 383.
 11. R. SIMONS, How New Top Managers Use Control Systems as Levers of Strategic Renewal, Boston, Harvard Business School Press 1993, s. 3.
 12. A. STABRYŁA, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce (PWN 2005).
 13. H. STEINMANN, G. SCHREYÖGG, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Oficyna Wyd. PWr, Wrocław 1998, s. 136 i 170.
 14. J.A.F. STONER, Ch. WANKEL, Kierowanie, PWE, Warszawa 1992, s. 469.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu