BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kunasz Marek
Tytuł
Współpraca przedsiębiorstw z zewnętrznymi firmami szkoleniowymi - wyniki badań
Źródło
Przegląd Organizacji, 2006, nr 10, s. 39-41
Słowa kluczowe
Szkolenie pracowników, Przedsiębiorstwo szkoleniowe, Współpraca przedsiębiorstw
Manpower training, Training company, Enterprises cooperation
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie wybranych aspektów prezentujących współpracę przedsiębiorstw zamawiających szkolenie z dostawcami usług - zewnętrznymi firmami szkoleniowymi. Analizie poddano: potencjał własnej szkoleniowej infrastruktury technicznej i osobowej, strukturę wydatków szkoleniowych, adekwatność ceny szkoleń zewnętrznych do ich jakości, czynniki determinujące wybór określonej firmy szkoleniowej oraz obszary współpracy przedsiębiorstw z firmami szkoleniowymi. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Źródłem danych empirycznych są badania systemów szkoleniowych przeprowadzone na grupie 49 przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. ANDRZEJCZAK, Hola pracodawców w szkoleniu i rozwoju pracowników, [w:] Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej integracji Polski z Unią Europejską, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", nr 6, Poznań 2001, s. 122.
 2. Badanie polityki szkoleniowej przedsiębiorstw - prezentacja wyników badań, Proces szkoleniowy w ocenie dostawców szkoleń, http:// www.szkolenia.com/
 3. Z. JANOWSKA, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2002, s. 142.
 4. A. KNAP-STEFANIUK, Szkolenia pracowników a konkurencyjność organizacji, "Zarządzanie Zmianami" 2002, nr l, s. 20.
 5. W. KOPERTYŃSKA, Działalność przedsiębiorstw w zakresie rozwoju potencjału pracy zatrudnionych, [w:l Skutki restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw w Polsce w dekadzie lat dziewięćdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego", nr 13, Sopot 1999, s. 331.
 6. H. KRÓL, Uwarunkowania efektywnego systemu szkolenia pracowników, "Humanizacja Pracy" 2000, nr 3, s. 34.
 7. J. PENC, Menedżer w uczącej się organizacji, Politechnika Łódzka, Łódź 2000, s. 246.
 8. A. PIECHNIK-KURDZIEL, Efektywność szkolenia zawodowego w teorii i praktyce zarządzania personelem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 552, Kraków 2000, s. 41-42.
 9. M. SLOMAN, Strategia szkolenia pracowników, PWN, Warszawa 1997, s. 42.
 10. A. SZAŁKOWSKI (red.), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2000, s. 117.
 11. L. ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Marketing personalny czyli jak zarządzać pracownikiem w firmie, Business Press, Warszawa 1996, s. 75-78.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu