BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Andrzej (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Tokarski Tomasz, Włodarczyk Robert W. (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Bezrobocie transformacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej
'Transformation Unemployment' in Central and Eastern Europe
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2006, nr 9, s. 1-33, bibliogr. 36. poz.
Słowa kluczowe
Społeczne koszty transformacji gospodarczej, Bezrobocie, Zatrudnienie, Produkt krajowy brutto (PKB), Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Social costs of economic transition, Unemployment, Employment, Gross domestic product (GDP), Systemic transformation
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia, Kraje bałkańskie
Central and Eastern Europe, Balkan countries
Abstrakt
Autorzy piszą, że w wyniku pojawienia się w Europie Środkowej i Wschodniej odmiennie skonstruowanych i transformujących się systemów gospodarczych, które generowały w bardzo szybkim tempie bezrobocie, w terminologii ekonomicznej zaczęło pojawiać się nowe określenie, mianowicie bezrobocie transformacyjne. Analiza literatury pozwala stwierdzić, iż jest to specyficzna forma bezrobocia - „zarezerwowana" dla niewielkiej grupy państw przechodzących proces transformacji, szczególnie państw Europy Środkowej i Wschodniej - która stanowi wypadkową licznych zmian strukturalno-własnościowych. O odmienności tego rodzaju bezrobocia stanowią między innymi: realizujący się proces zmian ustrojowych i własnościowych; głębokie niedostosowania strukturalne i instytucjonalne; zniekształcenia w zakresie płac i wydajności pracy oraz luka kapitałowa jako efekt niedostatku wielu rodzajów kapitału (rzeczowego, finansowego, instytucjonalnego, ludzkiego i społecznego).

Market transition in Central and Eastern Europe triggered many new socioeconomic developments. One of them was the appearance of open unemployment vastly different from that noted in most developed economies around the world. As a result, the term "transformation unemployment" began to be used in literature on the subject. The analyzed groups of countries display major differences in unemployment rates, along with changes in employment figures and labor productivity. Moreover, in most these countries, GDP growth has had a limited effect on unemployment. The only exception is Central Europe, though the European members of the Commonwealth of Independent States and transition economies in the Balkans also stand out positively.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk A., [2005], Makroekonomiczne uwarunkowania bezrobocia transformacyjnego w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 2. Bernal R., Cardenas M., [2003], Determinants of Labor Demand in Colombia: 7976-7996, "Working Paper" nr 10077, National Bureau of Economic Research, November.
 3. Bibbee A., Leibfritz W., Thornton J., [1997], Taxation and Economic Performance, "Economics Department Working Papers" nr 176, OECD, Paris.
 4. Blanchard O., Giavazzi F., [2001], Macroeconomic Effects of Regulation and Deregulation in Goods and Labor Markets, "Working Paper" nr 8120, National Bureau of Economic Research, Februar.
 5. Blanchard O., Philippon T., [2004], The Quality of Labor Relations and Unemployment, "Working Paper" nr 10590, National Bureau of Economic Research, June.
 6. Blanchard O., Wolfers J., [1999], The Role of Shocks and Institutions in the Rise of European Unemployment: The Aggregate Evidence, National Bureau of Economic Research, "Working Paper" nr 7282, August.
 7. Boeri T., Burda M., Kollo J., [1998], Mediating the Transition: Labour Markets in Central and Eastern Europe, "Forum Report of the Economic Policy Initiative" nr 4, New York, Institute for EastWest Studies and CEPR.
 8. Bonato L., Leigh D., [2005], The Republic of Lithuania. Selected Issues, "IMF Country Report" nr 05/122, Washington, March.
 9. Elmeskov J., Martin J.P., Scarpetta S., [1998], Key Lessons for Labour Market Reforms: Evidence from OECD Countries' Experiences, "Swedish Economic Policy Review", Vol. 5, nr 2.
 10. Góra M., [2003], Wpływ systemu zabezpieczenia społecznego na rynek pracy, [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, (red.) E. Kwiatkowski, T. Tokarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Gregg P, Manning A., [1997], Labour Market Rugulation and Unemployment, [w:] Unemployment Policy: Goverment Options for the Labour Market, (red.) D.J. Snower, G. de la Dehesa, Cambridge University Press, Cambridge.
 12. Hrycak J., [2000], Historia Ukrainy 7772-7999. Narodziny nowoczesnego narodu, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin.
 13. Jackman R., Layard R., Nickell S., [1991], Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market, Oxfort University Press, Oxford.
 14. Klich J., Kryuchkova L, Sidenko V. (red.), [2004], Macrostructure Policy and Market Transformation: the Experience of Poland and Ukraine, UCEPS, PAUCI, ISS "International Center of the Development of Democracy", Kyiv.
 15. Kornai J., [1985], Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa.
 16. Kwiatkowski E., [2002], Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Kwiatkowski E., Roszkowska S., Tokarski T, [2004], Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie i krajach WNP, "Ekonomista" nr 1.
 18. Leipold A., Kincaid G.R., [2005], Staff Report for the 2005 Article IV Consultation. The Republic of Estonia, "IMF Country Report" nr 05/394, Washington, November.
 19. Leipold A., Muniz C, [2005], Staff Report for the 2005 Article IV Consultation. The Republic of Latvia, "IMF Country Report" nr 05/282, Washington, August.
 20. Nickeil S., [2003], Labour Market Institutions and Unemployment in OECD, CESIfo DICE 2003, Report nr 2.
 21. Organiściak-Krzykowska A., [2001], Skuteczność przeciwdziałania bezrobociu - próba pomiaru, [w:] Metody pomiaru zjawisk społecznych w skali makro- i mikroregionalnej, (red.) L. Frąckiewicz i A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 22. Pindyck R.S., Rubinfeld D.L., [1991], Econometric Models and Economic Forecast, McGraw-Hills, New York etc.
 23. Podhorodecki L., [2000], Jugosławia. Dzieje narodów, państw i rozpad federacji, Mada, Warszawa.
 24. Raiser M., [1997], Informal Institutions, Social Capital and Economic Transition: Reflections on a Neglected Dimension, EBRD, "Working Paper" 1997, nr 25.
 25. Rajasalu T., Laur A., [2003], Wkład "nowej gospodarki" do wzrostu gospodarczego Estonii a konwergencja z gospodarką europejską, [w:] "Nowa gospodarka" a transformacja, (red.) M. Piątkowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, s. 103-104.
 26. Riboud M., Sanchez-Paramo C., Silva-Jauregui C., [2002], Does Eurosclerosis Matter? Institutional Reform and Labor Market Performance in Central and Eastern European Countries in the 1990s, Social Protection Discussion Paper Series 2002, World Bank, nr 0202, March.
 27. Scarpetta S., [1996], Assessing the Role of Labour Market Policies and Institutional Settings on Unemployment: A Cross Country Study, OECD, "Economic Studies" 26.
 28. Socha M.W., Sztanderska U., [2000], Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 29. Tanty M., [2003], Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne, Książka i Wiedza, Warszawa.
 30. Tokarski T., [2005], Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa.
 31. Waldenberg M., [2005], Rozbicie Jugosławii. Jugosławia lustro międzynarodowej polityki, Wydawncitwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 32. Walkiewicz W., [2000], Jugosławia. Byt wspólny i rozpad, Wydawnictwo Trio, Warszawa.
 33. Wilson A., [2004], Ukraińcy, Świat Książki, Warszawa.
 34. Wojtyna A., [2001], Nowe kierunki badań nad ekonomiczną rolą państwa, "Ekonomista" nr 1.
 35. Wojtyna A., [2002], Nowe kierunki badań nad rolą instytucji we wzroście i transformacji, "Gospodarka Narodowa" nr 10.
 36. Zorska A., [2003], Globalizacja i "nowa gospodarka": zewnętrzne uwarunkowania dla powiązań gospodarczych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] "Nowa gospodarka" a transformacja, (red.) M. Piątkowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu