BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipa Piotr
Tytuł
O ocenach pracowników i urzędników de lege lata...
On the Assessment of Employees and Officials de lege lata ...
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 5, s. 15-24, bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ocena pracowników, Urzędnik państwowy, Kodeks pracy
Human Resources Management (HRM), Employee appraisal, Public officials, Labour Code
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza przepisów prawa odnoszących się do oceniania pracowników (kodeks pracy) oraz urzędników (pragmatyki) z punktu widzenia ich aktualności i przydatności w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach oraz szeroko pojętej administracji. Artykuł jest również próbą spojrzenia na istotne elementy procesu oceny poprzez pryzmat przepisów prawa, a nie tylko celów, jakie stoją przed systemami ocen.

The purpose of this article is to analyze legal regulations relating to employee (the Labor Code) and public official (pragmatism) appraisals from the point of view of their currentness and usefulness for human resource management in the organization and public administration.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boruta L (1998), Ochrona dóbr osobistych pracownika, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 2.
 2. Gersdorf M., Rączka K., Skoczyński J. (2004), Kodeks pracy. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 3. Grzybowski S. (1957), Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego. Warszawa.
 4. Kostera M. (1994), Zarządzanie personelem, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Miś A. (2000), Ocenianie dla rozwoju, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 4.
 6. Oleksyn T. (2000), Ocena efektów pracy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1-2.
 7. Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1.
 8. Schulz A. (2001), Ocena i samoocena kadry kierowniczej, „Humanizacja Pracy", nr 1-2.
 9. Sidor-Rządkowska M. (2001), Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 10. Szpunar A. (1979), Ochrona dóbr osobistych, Warszawa.
 11. Szydłowska A. (2003), Istota, znaczenie i system ocen pracowników, „Pracodawca i Pracownik", nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu