BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hančlová Jana, Rublikova Eva
Tytuł
Testing the Weak Form of Efficiency on Czech and Slovak Stock Market
Analiza słabych form efektywności na giełdzie Czech i Słowacji
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2006, nr 1, s. 21-38, bibliogr. 6 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Model GARCH
Stock market, GARCH model
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Czechy, Słowacja
Czech Republic, Slovak Republic
Abstrakt
Artykuł dotyczy analizy słabych form efektywności giełdy Czech i Słowacji w latach 2000-2004 na podstawie dziennych zwrotów reprezentujących indeksy PX50 i SAX30 w formie martyngałów oraz w formie błądzenia losowego. W odniesieniu do modelu funkcjonalnego wariancji warunkowej rynku liniowe i nieliniowe modele zmienności zostały estymowane oraz oszacowano połowiczną wariancję na rynkach, obecność efektu dźwigni i unikanie ryzyka. Wyniki oszacowania giełdy czeskiej w omawianym okresie określają ją jako słabo efektywną. Giełda słowacka została oszacowana jako bardziej lub mniej nieefektywna, jedynie w latach 2000-2002 martyngałowa forma efektywności nie została odrzucona.

The article deals with the testing of the weak form of efficiency on Czech and Slovak stock market during the period 2000-2004 based on daily returns representing index PX50 and SAX30 in the form of martingale as well as in the form of random walk. Concerning functional model forms of conditional variance, the linear and nonlinear volatility models have been estimated and half-life of the variance on the markets, presence of leverage effect or risk aversion have been evaluated.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. ARLT J., ARLTOVA M., Financni casove rady (Vlastnosti, melody modelovani, priklady a aplikace), I. vyd. Praha, Grada Publishing, 2003, 220 s. ISBN 80-247-0330-0.
  2. BOLLERSLEV T., Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 1986, 31, pp. 307-327.
  3. ENGLE R.F., Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of U.K. Inflation. Econometrica, 1982, 50, pp. 987-1008.
  4. FILACEK J., KAPICKA M., VOSVRDA M., Testovani hypotezy efektivnoho trhu na BCPP, Finance a uvcr, 1998, roc. 48, c. 9. str. 554.
  5. GAZDA V., VYROST T., Applicant of GARCH Models in Forecasting the Volatility of the Slovak Share Index (SAX). BIATEC, 2003, Vol. XI, No. 2, pp. 17-20.
  6. HORSKA H., Cesky akciovy trh - jeho efektivnost a makrockonomicke souvislosli, VSE, Praha 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu