BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marszałek Paweł
Tytuł
Trudności koordynacji polityki pieniężnej i polityki fiskalnej we współczesnej gospodarce
The Difficulties of Coordinating Monetary and Fiscal Policies in the Modern Economy
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2006, nr 9, s. 57-75, bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe
Polityka podatkowa, Polityka pieniężna, Stopa procentowa, Inflacja, Wzrost gospodarczy, Koordynacja polityki
Tax policy, Monetary policy, Interest rate, Inflation, Economic growth, Policy coordination
Abstrakt
Autor pisze, że wraz z umacnianiem się niezależności banków centralnych w poszczególnych krajach, coraz większą uwagę zaczęto poświęcać zagadnieniu właściwej współpracy władz monetarnych oraz władz fiskalnych. Odpowiedzialność za dwie główne dziedziny polityki gospodarczej spoczęła bowiem na dwóch niezależnych decydentach, zasadniczo kierujących się odrębnymi celami i skupionych na różnym horyzoncie czasowym podejmowanych działań, dysponujących odrębnymi instrumentarium, a często także odmiennie rozumiejących funkcjonowanie gospodarki. Dobitnie uwidoczniła się w tej sytuacji konieczność zapewnienia odpowiedniej koordynacji polityki pieniężnej i polityki fiskalnej. Szczególnie akcentowano potrzebę wypracowania sprawnych mechanizmów koordynacyjnych dla osiągnięcia stabilności poziomu cen, powszechnie postrzeganej jako najważniejszy cel polityki stabilizacji gospodarczej i warunek osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego.

The paper examines issues related to the coordination of fiscal and monetary policies. The author discusses the implications of delayed monetary and fiscal decisions and the difficulties involved in setting economic policy goals. He also describes the "one-armed policymaker" syndrome and the "zero bound problem". The author concludes that the relationships between monetary and fiscal policies are much deeper and more complex than they seem to be, going beyond their traditional perception in terms of inflation and budget deficit financing. Moreover, considering the limitations of fiscal policy that reduce its flexibility, coordination efforts should primarily support the position of the central bank as a prime decision maker with considerable room for maneuver. Fiscal authorities should essentially limit themselves to supporting central bank activities and pursuing well-designed policies.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acocella N., [2002], Zasady polityki gospodarczej, WN PWN, Warszawa.
 2. Admirault D., O'Reilly B., [2001], The Zero Bound on Nominal Interest Rates: How Important Is It?, "Bank of Canada Working Papers", No. 6.
 3. Ahearne A., Gagnon J., Haltmaier J. and others, [2002], Preventing Deflation: Lessons from Japan's Experiences in the 1990s, Board of Governors, "International Finance Discussion Paper", No. 729.
 4. Alesina A., Perotti R., [1995], The Political Economy of Budget Deficits, IMF Staff Papers, Vol. 42.
 5. Ando A., Brown E.G., Solow R.M., Kareken J., [1975], Opóźnienia w polityce fiskalnej i pieniężnej, [w:] Teoria i polityka stabilizowania koniunktury, (red.) A. Szeworski, PWE, Warszawa.
 6. Bank of England, [2001], The transmission mechanism of monetary policy, The Monetary Policy Committee.
 7. Battini N., Nelson E., [2002], The Lag from Monetary Policy Actions to Inflation: Friedman Revisited, Bank of England, mimeo.
 8. Bednarczyk J.L., [1990], Polityka pieniężna przeciw inflacji. Studium gospodarki kapitalistycznej, PWN, Warszawa.
 9. Bernanke B., [2002], Deflation - making sure "it" doesn't happen here, "BIS Review", No. 68.
 10. Blinder A., [1982], Issues in the Coordination of Monetary and Fiscal Policy: Monetary Policy Issues in the 1980s, A Symposium Sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole.
 11. Blinder A., [2001], Bankowość centralna w teorii i praktyce, CeDeWu, Warszawa.
 12. Bordo M., [1995], Is There a Good Case for a New Bretton Woods International Monetary System?, American Economic Review, No. 2.
 13. Bordo M., Eichengree B., Klingebiel D., Martinez-Peira M.S., [2000], Is crisis problem growing more severe, "Economic Policy", No. 32.
 14. Brainard W., [1967], Uncertainty and the effectiveness of policy, "American Economic Review", Vol. 57, No. 2.
 15. Branson W.H., Buiter W., [1982], Monetary and Fiscal Policy with Flexible Exchange Rate, NBER "Working Paper", No. 901.
 16. Buiter W., [2003], Deflation: prevention and cure, NBER "Working Papers", No. 9623.
 17. Cargill T.F., [2001], Monetary Policy, Deflation, and Economic History: Lessons for the Bank of Japan, Monetary and Economic Studies 2001, Special Edition, February.
 18. Friedman M., [1961], The Lag in the Effect of Monetary Policy, "Journal of Political Economy", October.
 19. Friedman M., [1973], Have Monetary Policies Failed?, "American Economic Review, Papers and Proceedings", No. 62.
 20. Gerlach S., Svensson L.E.O., [2001], Money and Inflation in the Euro Area: A Case for Monetary Indicators?, "BIS Working Papers", No. 98.
 21. Goodfriend M., [2000], Overcoming the Zero Bound on Interest Rate Policy, "Journal of Money, Credit and Banking", No. 32, Vol. 32, part 2.
 22. Goodfriend M., [2001], Financial Stability, Deflation and Monetary Policy, "Federal Reserve Bank of Richmond Working Papers", No. 01-01.
 23. Goodhart Ch., [2001], Monetary Transmission Lags and the Formulation of The Policy Decision on Interest Rates, "Federal Reserve Bank of St. Louis Review", July/August.
 24. Gruen D., Romalis J., Chandra N., [1997], The lags of monetary policy, "Research Discussion Paper" No. 9702, Reserve Bank of Australia.
 25. Hagen J., Harden I., [1994], National budget processes and fiscal performance, "European Economy", No. 3.
 26. IMF, [2000], Chronology. IMF adapts and expands operations to meet member's countries changing needs, IMF "Survey Supplement", No, 29, September.
 27. IMF, [2003], Should we be worried about deflation, "Survey", Vol. 32, No. 10.
 28. Jurek M., [2004a], Kontrowersje wokół skuteczności polityki pieniężnej Banku Japonii w latach 1990-2004, "Bank i Kredyt", nr 7.
 29. Jurek M., [2004b], Zero jako granica polityki stóp procentowych banku centralnego, "Ekonomista", nr 1.
 30. Jurek M., [2005], Pojęcie, właściwości i przemiany wielonarodowych systemów walutowych, część I, "Bank i Kredyt", nr 2.
 31. Kiedrowska M., Marszałek P., [2003], Deflation: the matter under discussion, "Argumenta Oeconomica", No. 1-2,
 32. King M,, [1999], Challenges for Monetary Policy: New and Old, Federal Reserve Bank of Kansas City, [w:] New Challenges for Monetary Policy, Jackson Hole, August.
 33. Knakiewicz Z., [1965], Deflacja polska 1930-1935, PWE, Warszawa.
 34. Knakiewicz Z., [1978], Pieniądz wewnętrzny a wymiana z zagranicą, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2.
 35. Knakiewicz Z., [1981], Teorie pieniądza niezależnego i ich zastosowanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 36. Knakiewicz Z., [2004], Teoretyczne podłoże kreacji i regulacji euro, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z, 4.
 37. Kowalski T., [1992], Efektywność instrumentów i skuteczność polityki ekonomicznej. Metodologiczne problemy pomiaru, [w:] Planowanie w rynkowej gospodarce polskiej, (red.) B. Gruchman, J. Tarajkowski, "Zeszyty Naukowe AE" w Poznaniu, Poznań.
 38. Kowalski T., [2001], Proces formułowania oczekiwań a teoria cyklu wyborczego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 39. Laidler D., [2001], Deflation, [w:] The New Palgrave Dictionary of Money and Finance, (eds.) P. Newman, U. Milgate, J. Eatwell, McMillan Reference LTD, London.
 40. Laurens B., Piedra E. de la, [1998], Coordination of Monetary and Fiscal Policies, IMF Working Paper, No. 98/25.
 41. Małecki W., Sławiński A., Piasecki R., Żuławska U., [2001], Kryzysy walutowe, WN PWN, Warszawa.
 42. Marin A., [1992], Macroeconomic Policy, Routledge, Londyn.
 43. Marszałek P, [2005], Zastosowanie teorii gier do badania koordynacji polityki pieniężnej i polityki fiskalnej, [w:] Studia z bankowości centralnej, (red.) W. Przybylska-Kapuścińska, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu" nr 56, Poznań.
 44. Mohanty M.S., Scatigna M., [2003], Countercyclical fiscal policy and central banks, [w:] Fiscal Issues and Central Banking in Emerging Economies, BIS Papers, No. 20.
 45. Mundell R.A., [1962], The Appropriate Use of Monetary and Fiscal Policy for Internal and External Stability, "IMF Staff Papers", No. 1.
 46. OECD, [2000], World Economic Outlook.
 47. OECD, [2003], World Economic Outlook.
 48. Paluszak G., [2002], Systemy bankowe w procesie europejskiej integracji walutowej, Wydawnictwo AE, Poznań.
 49. Svensson L.E.O., [2000], How Should Monetary Policy Be Conducted in an Era of Price Stability?, "NBER Working Papers", No. 7516.
 50. Svensson L.E.O., [2003], Monetary Policy and Real Stabilization, "NBER Working Paper", No. 9846.
 51. Tinbergen J., [1956], On the Theory of Economic Policy, North-Holland Publishing Company, Amsterdam.
 52. Wojtyna A., [1990], Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa.
 53. Wojtyna A., [1998], Szkice o niezależności banku centralnego, WN PWN, Warszawa-Kraków.
 54. Wojtyna A., [2001], Skuteczność polityki pieniężnej w warunkach niskiej inflacji: problem zerowej granicy nominalnych stóp procentowych, "Bank i Kredyt", nr 7.
 55. Wojtyna A., [2003], Polityka makroekonomiczna w cyklu koniunkturalnym - nowe nurty w teorii, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6.
 56. Wolman A., [1998], A Staggered Price Setting and the Zero Bound on Nominal Interest Rates, "Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly", Vol. 84(4).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu