BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hanna Joseph
Tytuł
Capital Accumulation, Overlapping Generations and Dynamic Efficiency in Pension Funding
Akumulacja kapitału, nakładające się pokolenia oraz dynamiczna efektywność w finansowaniu funduszu emerytalnego
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2006, nr 1, s. 39-54, bibliogr. 12 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Reforma systemu emerytalnego, Modele ekonometryczne, Kapitałowy fundusz emerytalny, Efektywność dynamiczna, Model pokoleniowy
Pension system reform, Econometric models, Capital pension funds, Dynamic efficiency, Overlapping Generations Model (OLG)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W krajach rozwiniętych kładzie się duży nacisk na schemat reformy systemu emerytalnego. Dowodzi się konieczności dokonania zmian w sposobie oszczędzania indywidualnego w porównaniu do rozpowszechnionego sposobu zliczania kosztów postępowania (pay-as-you-go) w systemie ubezpieczeń społecznych. Problem ten dyskutowany jest za pomocą modelu o nakładających się pokoleniach (overlapping generations model). Z pracy wynika, że debata nad przeciwstawnymi sobie dwoma systemami finansowania emerytur jest w pewnym stopniu zwodnicza. Z jednej strony, nieefektywność konsumpcji (consumption-inefficiency) występuje w przypadku, gdy administratorzy polegają jedynie na transferze oszczędności prywatnych w czasie trwania cyklu życia. Ten "wewnątrzpokoleniowy" mechanizm podziału załamuje się z braku adekwatnych sygnałów efektywnej alokacji zasobów dla przyszłych pokoleń. Z drugiej strony, międzypokoleniowy podział dóbr jest zgodny z optymalnym rozwiązaniem jedynie wówczas - przy dodatkowym założeniu racjonalności indywidualnej - kiedy istnieje pewna doza "solidarności" między pokoleniami. W przypadku braku upowszechnienia takiego "kontraktu socjalnego" polityka podziału musi być uprawomocniona przez "pośrednictwo państwa". W pracy wykazano, że dla wszystkich rozwiązań o stabilnej równowadze nierówność pomiędzy stopą zysku oszczędności prywatnych a stopą zysku, uzyskaną z mechanizmu podziału międzypokoleniowego, zależy od preferencji w wyborze sposobu gromadzenia środków. Postulowana jest elastyczność akcji politycznych, prowadzących do powiązania oszczędności prywatnych z odpowiednim udziałem państwa w sponsorowaniu schematu ubezpieczeń. W pracy pokazano, że poprzez wprowadzenie mechanizmu podatki/podział pomocnym w absorbowaniu przeważnie występującej nadwyżki akumulacji jest system zliczania kosztów postępowania (pay-as-you-go). Polityka sprzyja przy tym transferowi dochodów młodszych do starszych. Polityka ekonomiczna sprzyja także podniesieniu niedostatecznego oszczędzania w przypadku, kiedy akumulacja kapitału spada poniżej złotej wartości (Golden Rule). Z konkluzji wynika wybór transferu dobrobytu w przeciwnym kierunku. Opodatkowanie dochodów starzejących się pokoleń wpływa na polepszenie opieki społecznej.

This paper considers dynamic efficiency and income distribution using an overlapping generation model of economic growth. The issues discussed within this framework intend to shed light on an ongoing debate in most developed countries: the reform in funding the retirement pension schemes. Private saving or compulsory distribution of income working independently of one another cannot achieve optimality. A flexible framework for policy action hinges on providing a mix of private saving and the adequate share of slate sponsored security system.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. [l] ARTUS P. Bien etre, croissance et Systeme de retraite, in Artus P.,Bismut C., Plihon D., «L'epargne», Presses Universitaires de France, 1993, p. 333-362.
 2. AUGIER L., CHAUVEAU T., LOUPIA C., Epargne privee et retraite par repartition dans un modele de croissance optimale, en avenir incertain el avec generations d'agents. Revue Economique, No. 2, mars. 1995, p. 195-213.
 3. BARRO R.J., BECKER G.S., A reformulation of the economic theory of fertility, Quarterly Journal of Economics, February, 1988, p. 1-25.
 4. BARRO R.J., SALA-I-MARTIN X., La croissance economique, Ediscience International et Mc Graw Book Co. Europe-French translation of « Economic Growth » by Mc. Graw Hill, Inc., 1995.
 5. BREYER F., STRAUB M., Welfare effects of unfunded systems when labor supply is endogenous. Journal of Public Economics, 50 (1), January 1993, p. 77-92.
 6. BURMEISTER E., Capital theory and dynamics, Cambridge University Press, 1980.
 7. CRETTEZ B., MICHEL P., WIGNIOLLE B., Monnaie, dette et capital, Economica, 1999.
 8. DEMANGE G., LAROQUE G., Retraite par repartition on par capitalisation : line analyse de long terme. Revue Economique, 2000, No. 4, p. 813-829.
 9. DIAMOND P.A., National debt in a neoclassical growth model, American Economic Review, 1965, 55, p. 1126-1150.
 10. ROMER P.M., Increasing returns and long-run growth, Journal of Political Economy, 1986, 94, p. 1002-1037.
 11. SALA-I-MARTIN X., Lecture notes on Economic growth I and II, Working Papers No. 3563 and No. 3564, National Bureau of Economic Research, 1990.
 12. SAMUELSON P.A., An exact consumption-loan model of interest with or without social contrivance of money. Journal of Political Economy, 1958, 66, p. 467-82.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu