BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węgrzecki Adam (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Antropologiczno-filozoficzne refleksje nad rozwojem podmiotu osobowego
Anthropological and Philosophical Reflections on the Development of the Human Subject
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 576, s. 5-11
Słowa kluczowe
Filozofia, Antropologia, Osobowość człowieka
Philosophy, Anthropology, Human personality
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problem rozwoju człowieka jest istotnym zagadnieniem dotyczącym bytu ludzkiego. W artykule zaprezentowano różne pojęcia rozwoju podmiotu osobowego: 1. Osiąganie wewnętrznej jednolitości i jednorodności; 2. Ciągłość i kontynuacja; 3. Coraz wyraźniejszy podmiot ("krystalizowanie się"); 4.Osiąganie istotnych kwalifikacji podmiotowych; 5. Rozwój polegający na ciągłym poszerzaniu działań na rzecz wartości (otwieranie się).

The development of the human subject is not simply a product of organic and psychological processes it neither initiates nor "masters". The human subject can contribute to its own development, embarking upon development-oriented undertakings and "assimilating" certain processes and mechanisms. In such situations, the human subject is engaged in its own authentic development. This process may involve: 1) the achievement of internal uniformity, 2) the appearance of something new in the life of the human subject, 3) the "crystallization" of the human subject, 4) the attainment of important skills, 5) an opening up to values and a broadening of actions to this end. These different approaches to the development of the human subject complement rather than exclude one another. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Murawski K., Rozwój wewnętrzny w ujęciu Carla Gustawa Junga [w:] Sposoby istnienia. Działanie wobec siebie i innych, pod red. J. Rudniańskiego i K. Murawskiego, PIW, Warszawa 1988.
  2. Węgrzecki A., Uwagi o wolności wewnętrznej, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Psychologiczne 1993, z. 9.
  3. Węgrzecki A., Zarys fenomenologii podmiotu, Ossolineum, Kraków 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu