BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sosenko Kazimierz (Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Wyjaśnianie i rozumienie w ekonomii
Explainig and Understanding in Ekonomics
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 576, s. 13-25
Słowa kluczowe
Filozofia ekonomii, Teoria ekonomii
Philosophy of economics, Economic theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu autor podejmuje próbę określenia czy ekonomia jest skoncentrowana tylko na rozpoznawaniu doraźnych relacji pomiędzy zdarzeniami gospodarczymi, czy też zajmuje się badaniem tych zjawisk zachodzących w gospodarce. Udowadnia również ich znaczenie i istotę dla funkcjonowania społeczności.

In his paper "Explaining and Understanding in Economics", the author tries to determine whether economics is merely supposed to identify causal relationships between economic events, or whether it is also supposed to prove that economic events are meaningful, regardless of whether their course is natural or directed by man. As distinct from nature, the economy is a human creation and as such - an ingredient of culture. As a consequence, it can be judged on the basis of its significance in everyday life. Identifying the role played by understanding in economics requires rejection of methodological monism and psychologism as a means of comprehending values, a view popular among economic theorists. Since economics cannot avoid evaluating reality and setting economic goals, positive economics must be supplemented by an analysis of the importance of economic events. Otherwise, it will be impossible to fully comprehend the importance of the economy in human life. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Ekonomia, t. 1, Warszawa 1993.
 2. Blaug M., Metodologia ekonomii, Warszawa 1995.
 3. Etyka w biznesie, P.M. Minus (red.), Warszawa.
 4. Friedman M., Essays in Positive Economics, Chicago 1962.
 5. Heilbroner R.L., Economics as a "Value - Free" Science [w:] How Economists Explain, pod red. W.L. Marr, B. Raj, Lanham 1983.
 6. Husserl E., Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, ks. druga, PWN, Warszawa 1974.
 7. Koslowski P., Prinzipien der Ethischen Ökonomie, Tübingen 1988.
 8. Kuderowicz Z., Dilthey, Warszawa 1987.
 9. Kuniński M., Rozumienie a wyjaśnienia typu "niewidzialna ręka" w teorii ładu spontanicznego Friedricha A. von Hayeka, "Prakseologia" 1991, nr 1-2, s. 177-182.
 10. Mayer T., Prawda kontra precyzja w ekonomii, Warszawa 1996.
 11. Mises L. von, Ludzkie działanie: traktat o ekonomii, "Prakseologia" 1995, nr 3-4.
 12. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Warszawa 1954.
 13. Stróżewski W., W kręgu wartości, Kraków 1992.
 14. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, t. 1 i II, Warszawa 1983.
 15. Topolski J., Metodologia historii, Warszawa 1984.
 16. Trochimska-Kubacka B., Neokantyzm, Wrocław 1997.
 17. Walterskirchen E., 15 lat monetaryzmu, "Życie Gospodarcze" 1994, nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu