BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filek Janina (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Uwagi o racjonalności i irracjonalności myśli Platona na tle sporu racjonalizmu z irracjonalizmem
Some Remarks on Rationalism and Irrationalism in Plato's Thought Against the Background of the Rationalism Versus Irrationalism Debate
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 576, s. 35-47
Słowa kluczowe
Filozofia, Platonizm, Racjonalizm, Irracjonalizm
Philosophy, Platonism, Rationalism, Irrationalism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka przeprowadziła analizę racjonalnych i irracjonalnych elementów myśli Platona. Rozróżnienie tych elementów umożliwiło jaśniejsze zrozumienie konfliktu pomiędzy myśleniem racjonalnym a irracjonalnym.

In the Rationalism vs Irrationalism debate, Plato's thought is generally regarded as lying on the side of rationalism. The most important features of Platonic Rationalism include: the adoption of a rational method and theory of knowledge based on concepts, and a critique of sensory perception. On the other hand, certain trains of thought pointing to Irrationalism can also be identified in Plato s work. One of these is discussed in Feast: the idea of love as an alternative path to the world of ideas and Plato's treatment of "madness". A second concerns the philosopher's repeated references to the world of myths and his use of poetic language. A third concerns the absence of an ultimate solution to the fundamental metaphysical problem posed in The Seventh Letter. The author's study of both the rational and irrational elements in Plato's work, leading to a distinction between rational and irrational thought, allows for a clearer understanding of the conflict between Rationalism and Irrationalism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Colli G., Narodziny filozofii, tłum. Z. Kasprzysiak, Warszawa 1991.
 2. Dąmbska I., Dwa studia o Platonie, Wrocław-Kraków 1972.
 3. Dąmbska I., Mity platońskie, "Meandr" 1948, R.3, Z. 9.
 4. Hegel G.W.F., Wykłady z filozofii dziejów, tłum. J. Grabowski i A. Landman, Warszawa 1958, t. II.
 5. Huizinga J., Homo ludens, tłum. M. Kurecka i W. Wirpsza, Warszawa 1967.
 6. Jordan Z., Platon odkrywcą metody aksjomatycznej, "Przegląd Filozoficzny" 1937, t. XI.
 7. Kirk O.K., Myth - its Meaning and Function in Ancient and Other Cultures, Cambridge-Berkeley-Los Angeles 1970.
 8. Kotarbiński T., Wykłady z dziejów logiki, Łódź 1957.
 9. Krokiewicz A., Heraklit, "Kwartalnik Filozoficzny", Kraków 1948, t. XVII.
 10. Krokiewicz A., Moralność Homera i etyka Hezjoda, Warszawa 1959, rozdz. II.
 11. Levy-Bruhl L., Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych, tłum. B. Szwarcman-Czarnota, Warszawa 1992.
 12. Lutosławski W., Testament Platona, "Sprawozdanie PAU", Kraków 1946, t. XLVII.
 13. Murdoch T., The Fire and Sun. Why Plato Bunished the Artists, Oxford 1987.
 14. Nietzsche F., Wiedza radosna, tłum. L Staff, Warszawa 1911.
 15. Platon, Fajdros, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958, XXII AB.
 16. Platon, Listy, tłum. M. Maykowska, Warszawa 1987.
 17. Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1948.
 18. Platon, Uczta, tłum. W. Witwicki.
 19. Polkinghorne J., Rozum i rzeczywistość, tłum. P. Tomaszek, Kraków 1995.
 20. Popper K.R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, tłum. H. Krahelska, Warszawa 1993.
 21. Reale G., Historia filozofii starożytnej, tłum. E.J. Zieliński, Lublin 1996, t. II.
 22. Stróżewski W., Arcydialog Platona, w: W. Stróżewski, Istnienie i wartość, Kraków 1991.
 23. Szlezak T.A., Czytanie Platona, tłum. P. Domański, Warszawa 1997.
 24. Windelband W., Platon, tłum. S. Bouffał, 1906.
 25. Witwicki W., Z filozofii nauki, "Przegląd Warszawski" 1923, nr 24.
 26. Wolicka E., Mit - obraz - alegoria, "Studia Semiotyczne" 1986.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu