BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świątek Jerzy, Galanc Tadeusz
Tytuł
Probabilities of a Lower-Limit Barrier in the Problem of the Identification of a Barrier in the Functioning of a Certain Inventory Storage and Issue System
Prawdopodobieństwa bariery dolnej procesu w zagadnieniu identyfikacji bariery funkcjonowania pewnego systemu gromadzenia i wydawania zapasów
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2006, nr 1, s. 105-111, bibliogr. 3 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Model sterowania zapasami, Badania operacyjne
Inventory control model, Operations research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obiektem badania jest bariera działania pewnego systemu gospodarki zapasami. Przyjmując, że wejście magazynu-zbiornika jest procesem niezagregowanym o dynamicznych parametrach, wyprowadzono układ równań różniczkowych, który spełniają prawdopodobieństwa bariery dolnej podsystemu L. Układ ten wyraża powiązania miedzy rozkładami prawdopodobieństwa bariery dolnej a parametrami procesu podaży produktu oraz parametrami funkcjonowania podsystemu transportowego.

The paper investigates a barrier in the functioning of certain inventory system. Assuming that the storage input is a non-aggregated dynamic-parameter process, the paper derives a system of differential equations satisfied by the probabilities of a lower-limit barrier in subsystem L. The system of equations expresses relations between the distributions of the probability of the lower-limit barrier on the one hand and the parameters of the product supply process and the parameters of the functioning of the transport subsystem on the other hand.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. GALANC T., Intermediate slates of a process in the problem of the identification of a barrier in the functioning of a certain inventory storage and issue system. Systems Science, 1998, No. 2.
  2. ŚWIĄTEK J., GALANC T., Process density functions in the problem of the identification of a barrier in the functioning of a certain inventory storage and issue system. Badania Operacyjne i Decyzje, 2004, nr 3-4.
  3. ŚWIĄTEK J., GALANC T., Lower-limit barrier in the problem of the identification of a barrier in the functioning of a certain inventory storage and issue system. Badania Operacyjne i Decyzje, 2005, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu