BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barcz Jan
Tytuł
Sprawne państwo a członkostwo w procesie integracji europejskiej. Problem zmiany Konstytucji RP z 1997 r. w związku z członkostwem Polski w UE
An efficient state and EU membership in the integration process. Amendments in the Polish Constitution 1997 arising from Polands membership in the European Union
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006, nr 2, s. 95-104
Słowa kluczowe
Konstytucja, Integracja gospodarcza Polski z UE, Prawo, Regulacje prawne, Europejski nakaz aresztowania
Constitution, Poland's economic integration with the EU, Law, Legal regulations, European arrest warrant
Abstrakt
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej nasiliło dyskusję nad potrzebą dokonania zmian w Konstytucji RP, która to dyskusja rozpoczęła się na kilka lat przed referendum akcesyjnym. Konieczne stało się wprowadzenie takich poprawek, które mogłyby podnieść efektywność działania państwa w strukturach Unii. Autor omawia te zmiany w konstytucji, które wymagają wprowadzenia, dzieląc je według kryterium ważności na konieczne, bardzo pożądane i pożądane.

Accession to the European Union is for each state a substantial challenge of its political system. In order to satisfy its obligations arising from EU membership, and in particular in order to participate actively in the Community's decision making process, the State must harmonise its system of government and its state system. This requirement is also true for Poland, even though the Polish Constitution of 1997 is a modern solution that establishes a solid and sound foundation for Poland's participation in an international forum, and in the processes of European integration. And yet, already prior to Poland's accession, it had been recognised that certain approximations of the Constitutional provisions would be needed. Today, two years after the accession, the postulated amendments of the Constitution are classified as those which are necessary (arising out of the State's undertaking to transpose, or incorporate into the State's legal system of the European Arrest Warrant), amendments that are very desirable (such as abolition of the requirement of a 50% participation of entitled voters in a referendum on the ratification of revision agreements amending the TEU, creation of grounds for the issue of executive orders, or of constitutional grounds for the electoral law compatible with the EU requirements) and the desirable (recommended) amendments (that would strengthen Parliament - government collaboration in matters related to the EU membership). However, the internal political situation in Poland has rendered implementation of those amendments impossible. If this situation continues, its consequences shall be not only infringement of the Community laws but also a much lower role that Poland will play in the Community's decision making process in the future.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barcz J., Akt integracyjny Polski z Unią Europejską w świetle Konstytucji RP, „Państwo i Prawo" 1998, z. 3.
  2. Barcz J., Europejski nakaz aresztowania - konsekwencje braku transpozycji lub wadliwej transpozycji decyzji ramowej w państwie członkowskim UE, „Europejski Przegląd Sądowy" 2005
  3. Barcz J., Traktat konstytucyjny - umocnienie roli parlamentów narodowych w procesie integracji europejskiej, w: Demokratyzacja i wzmocnienie legitymacji Unii Europejskiej, Materiały z konferencji zorganizowanej 3 marca 2005 r. przez Departament UE MSZ i Katedrę Prawa Europejskiego SGH, Warszawa 2005
  4. Czaputowicz J., Rola państwa w Unii Europejskiej, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2004
  5. Czy zmieniać konstytucję? Ustrojowo-konstytucyjne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2002
  6. Działocha K., Nie śpieszmy się ze zmianami w konstytucji, „Rzeczpospolita" z 17 listopada 2003
  7. Łętowska E., Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, „Państwo i Prawo" 2005, z. 4
  8. Traktat akcesyjny - Traktaty stanowiące podstawą Unii - Prawo polskie, II wydanie, Warszawa 2004
  9. Ustrojowe aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003
  10. Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej. Zapewnienie skuteczności prawu Europejskiej w prawie polskim, UKIE, Warszawa 2003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu