BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piecuch Czesława (Wydział Ekonomii)
Tytuł
Gabriela Marcela "nieakceptacja pozytywna"
Gabriel Marcel's "Positive Non-Acceptance"
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 576, s. 59-71
Słowa kluczowe
Filozofia człowieka, Egzystencjalizm, Metafizyka wartości
Human philosophy, Existentialism, Metaphysics of values
Uwagi
summ.
Marcel Gabriel
Abstrakt
Według G. Marcela, zagrożenie oznacza niebezpieczeństwo doprowadzające do rozpaczy, utraty nadziei, co oznacza porażkę, niepowodzenie jednostki i zagrożenie jej rozwoju. Marcel postrzega takie nastawienie w negatywnym świetle, jako umocnienie własnego "ja" w zamykaniu się w sobie. W artykule opisano postawę, która jest określona jako "nieakceptacja pozytywna" a objawia się ona cierpliwością oraz pokładaniem zaufania we własne przeznaczenie.

In a "challenge" situation, which in Marcel's philosophy assumes the form of illfortune, the individual adopts various attitudes. A "challenge" signifies danger, which provokes the temptation of despair and associated resignation. For Marcel it signals a defeat for the individual, impeding his development and leading to self-annihilation. Marcel views such an attitude in a negative light. He opposes the attitude whereby an individual accepts his tragic fate while preserving inner integrity. This acceptance is similar to stoic apathy, whereby the individual maintains a reasonable distance in relation to his fate. Marcel criticises this outlook, perceiving within it a negative moment that entails the elevation of the "I" as a result of self-deification. Instead, Marcel suggests an approach he terms "positive non-acceptance", characterised by patience and a placing of trust in one's fate. This approach allows the individual to overcome fear and "tame" ill-fortune. As a result, the individual makes the "challenge" an element of his own personal fate, leading to internal spiritual transformation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Marcel G., Homo viator, tłum. A. Podsiad, Warszawa 1984.
  2. Marcel G., Od sprzeciwu do wezwania, przekł. S. Ławicki, Warszawa 1965.
  3. Marcel G., Od sprzeciwu do wezwania, tłum. P. Lubicz, Warszawa 1984.
  4. Marcel G., Tajemnica bytu, przekł. M. Frankiewicz, Kraków 1995.
  5. Szestow L., Sola fide. Tolko wieraju, Paris 1966, cyt. za: C. Wodziński, Ateny, Jerozolima, Rzym..., w: L. Szestow, Ateny i Jerozolima, tłum. C. Wodziński, Kraków 1993.
  6. Tarnowski K., Ku absolutnej ucieczce, Kraków 1993.
  7. Wodziński C., w: L. Szestow, Dostojewski i Nietzsche, Warszawa 1987.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu