BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorynia Marian
Tytuł
Polska polityka gospodarcza a internacjonalizacja i globalizacja
Polish economic policy vs internalisation and globalisation
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006, nr 2, s. 129-146
Słowa kluczowe
Gospodarka, Gospodarka światowa, Konkurencyjność, Polityka gospodarcza
Economy, World economy, Competitiveness, Economic policy
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja uwarunkowań i kierunkowych zaleceń dla polityki gospodarczej Polski. Wskazano na trzy najważniejsze uwarunkowania, od których uzależnione jest miejsce gospodarki polskiej w otoczeniu międzynarodowym i możliwości odnoszenia korzyści z międzynarodowego podziału pracy oraz związanych z tym możliwości podnoszenia dobrobytu - dokończenie transformacji, integracja z Unią Europejską, internacjonalizacja.

Certain recommendations, or propositions for the directions of Polish economic policy are presented. Three key conditions upon which the place of Poland's economy in the international environment depends have been analysed as those which will ultimately determine the advantages of the international division of labour resulting in a possible enrichment and prosperity. Those conditions are: a) completion of the transformation process, whose significance will be diminishing in time; b) Poland's EU membership - and especially Poland's economic relations with other member states; and c) globalisation, which will ultimately be decisive for Poland's role in the world's economy, but which, alongside many opportunities, brings many threats for the Polish economy as well. The first group of recommendations (propositions) presented in the paper point to the importance of building a long term strategy for Polish economy in the competitive market, and the other proposes forms and directions of supporting the competitiveness of Polish businesses and products in the Single European Market.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gorynia M. Polityka prokonkurencyjna w warunkach integracji z Unią Europejską i globalizacji "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 11-12
 2. Karpiński A., Zakres interwencji państwa we współczesnych gospodarkach rynkowych. Próba uogólnienia doświadczeń praktyki światowej, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992
 3. Hirst P., Zeitlin J. (red.), Reversing Industrial Decline? Industrial Structure and Policy in Britain and Her Competitors, Berg, Oxford 1989
 4. Timlinson J., Macroeconomic Management and Industrial Policy, P. Hirst, J. Zeitlin (red.), Reversing Industrial Decline? Industrial Structure and Policy in Britain and Her Competitors, Berg, Oxford 1989
 5. Samonis V., Earning or Learninig? Western Direct Investment Strategies in Post-Soviet Economies, "MOCT-MOST Economic Journal on Eastern Europe and Russia" 1992
 6. Płowiec U., Proeksportowa strategia rozwoju w procesie przemian systemowych w polskim handlu zagranicznym, w: Dynamika transformacji polskiej gospodarki, red. M. Belka, W. Trzeciakowski, Poltext, Warszawa 1997
 7. Gorynia M., Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki a polityka ekonomiczna, „Ekonomista" 1996, nr 3.
 8. Gorynia M., Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja postsocjalistycznej gospodarki polskiej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1995.
 9. Kotowicz-Jawor J., Szanse rozwojowe przedsiębiorstw, VII Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2001.
 10. Kopeć U., Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w: Inwestycje zagraniczne w Polsce, red. B. Durka, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2000
 11. Porter M.E., The Competitive Aduantage of Nations, London, MacMillan, London 1990
 12. Ohmae K., The End ofthe Nation State: The Rise of Regional Economies, Harper Collins, London 1995.
 13. Kołodko G.W., Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999
 14. Gray J., False Dawn, Granta, London 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu