BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kafel Tomasz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Metody wyboru celów strategicznych bazujące na analizie strategicznej
Methods of Selecting Strategic Goals Based On Strategic Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 564, s. 53-63, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Analiza strategiczna, Analiza SWOT, Planowanie strategiczne
Strategic management, Strategic analysis, SWOT analysis, Strategic planning
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu zaproponowano normalizację metody wyboru celów startegicznych, poprzez wprowadzenie zbioru narzędzi stosowanych w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Autor charakteryzuje czynniki wpływające na wybór celu strategicznego przedsiębiorstwa, oraz analizuje przydatność różnych metod organizacyjnych.

Issues concerning the choice of strategic goals have for a long time been based on intuition and entrepreneurial inspiration. In place of this approach, the idea of normative strategy has arisen. In this, the empirical patterns of strategic success are sought so that universal success strategies can be ascertained. The author presents selected approaches to the choice of strategic goals based on a specified method for the strategic analysis of organisations. He lists the complex factors influencing the choice of strategic goals and examines multivariate analysis methods, including the compensation strategy assessment model and the conjunctional-compensational model. Their value in strategic goal choice is discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszkiewicz J. [1990], Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa.
 2. Banaszyk P. [1998], Formułowanie celów strategicznych w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 152, Poznań.
 3. Gierszewska G., Romanowska M. [1994], Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 4. Hudson M. [1997], Bez zysków i strat. Sztuka kierowania organizacjami sektora pozarządowego, Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO, Warszawa.
 5. Kafel T. [1995], Metody portfelowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 3.
 6. Kaufmann A., Fustier M., Drevet A. [1975], Inwentyka. Metody poszukiwania twórczych rozwiązań, WNT, Warszawa.
 7. Martyniak Z. [1997], Wstęp do inwentyki, AE w Krakowie, Kraków.
 8. Noworól A. [1998], Instrumenty zarządzania rozwojem miasta, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Krakowie, Kraków.
 9. Steinmann H., Schreyögg G. [1992], Zarządzanie, Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 10. Strategor [1995], Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa.
 11. Thompson A. jr., Strickland A.J. III [1989], Strategy Formulation and Implementation. Task of the General Manager Business Publications, Texas.
 12. Wańkowicz W. [1996], Sformalizowana metoda hierarchizacji inwestycji na przykładzie wniosków LII w budżecie Miasta Krakowa, Materiały do użytku wewnętrznego UM Krakowa, Kraków.
 13. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody [1998], pod red. R. Krupskiego, AE we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu