BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadowski Zdzisław
Tytuł
Rola państwa we współczesnej gospodarce polskiej
The role of the State in contemporary Polish economy
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006, nr 2, s. 253-266
Słowa kluczowe
Doktryny polityczne, Doktryny ekonomiczne, Historia polityczna, Polityka
Political doctrine, Economic doctrine, Political history, Politics
Abstrakt
W pierwszej części autor skrótowo omawia ewolucję poglądów na rolę państwa w gospodarce od XIX wieku, od kapitalizmu, przez socjalizm, teorię Keynesa, model państwa opiekuńczego, liberalizm, neoliberalizm, aż po globalizm. W części drugiej omawia ewolucję tych doktryn na gruncie polskim od wieku XIX, przez okres transformacji systemowej gospodarki, aż do programów politycznych ostatnich wyborów parlamentarnych.

The experience of today's world shows that the economy has to be based on the market but needs a co-regulator, which can only be the State. The market, highly efficient in ensuring the effective operation of companies and in stimulating development, fails both with regard to allocation and distribution by setting in motion self-destructive tendencies. From this follows the necessity to reject the neoliberal doctrine. The government, however, can not replace the market. Its role should be limited to influencing the economy and the conditions of social life by applying indirect measures. These propositions are based on an overview of the evolution of ideas with regard to the economic role of the state in the capitalist system (Part I); a review of the actual conditions of the present-day market economies (Part II); and an analysis of the formation of the Polish economic system in a period of change (Part III).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Beyond the Limits, Chelsea Green 1993
  2. Dahrendorf R., The Modern Social Conflict. An Essay on the Politics of Liberty, Weidenfeld & Nicol-son 1988
  3. Drucker P.F., Post-Capitalist Society, Harper Business 1993
  4. Limits to Growth - The 30-Year Update, Chelsea Green 2004
  5. Meadows D. ,Randers J., Limits to Growth, New York 1972
  6. Polanyi K., The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time, Boston 1944
  7. Revenue Statistics 1965-2004, OECD 2004
  8. Soros G., The Crisis of Global Capitalism, New York 1998
  9. Thurow L.C., The Future of Capitalism, W. Morrow & Co., New York 1995
  10. Todaro M.B., Economic Deuelopment, Longman 1999
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu