BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolff-Powęska Anna
Tytuł
Destrukcja dialogu polsko-niemieckiego. Uwarunkowania, konsekwencje
Destruction of the polish-german dialogue circumstances and consequences
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006, nr 2, s. 291-305
Słowa kluczowe
Stosunki międzynarodowe, Dialog społeczny, Socjologia, Szok kulturowy
International relations, Social dialogue, Sociology, Culture shock
Abstrakt
Instytucjonalne uregulowanie polsko-niemieckich kwestii spornych na początku przemian demokratycznych w Polsce było impulsem do rozwoju współpracy pomiędzy ekspertami polskimi i niemieckimi. Zawarcie nowych kontaktów dało szansę na normalizację stosunków pomiędzy tymi dwoma państwami. Pojawiły się wszakże pęknięcia i rysy na płaszczyźnie tego dialogu, ustalenie przyczyn powstania których jest celem tego artykułu.

The institutional regulation of disputed issues on the brink of democratic changes in Poland was a starting point for wide-ranging collaboration between almost all professional circles in Poland and Germany. The setting up of new contacts, joint projects and initiatives created a chance for the two states to normalise their mutual relations. At the turn of the 20th and 21st centuries the Polish-German dialogue started showing some weaknesses and gaps. Different priorities in important foreign policy issues, disputes over the interpretation of history and the conditions of Poland’s accession to the EU, had undermined confidence between the states and had adversely affected the climate of mutual understanding. The aim of this paper is to identify the main reasons for the disruption of this dialogue. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dębski S., Tożsamość i doświadczenia historyczne Polaków a polska polityka zagraniczna w: Polska-Niemcy. Tożsamość i kryteria bezpieczeństwa w stosunkach transatlantyckich, red. S. Dębski, T. Jaskułowski, Warszawa 2005
 2. Dobrosz J.K., Polska, Niemcy: trudne sąsiedztwo, Warszawa 2001
 3. Eckert J., Reparacje wojenne a rezygnacja z nich: niemiecko-polskie stosunki z perspektywy historyczno-prawnej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2005, z. 2
 4. Friedrich J., Brandstdtten. Der Anblick des Bombenkrieges, Berlin 2003.
 5. Friedrich J., Der Brand. Deutschland im Bombenkrieg 1940-1945, Berlin 2002
 6. Grass G., Im Krebsgang, Gottingen 2002
 7. Gross J., Wokół sąsiadów: polemiki i wyjaśnienia, Sejny 2003.
 8. Herf J., Zweierlei Erinnerung, Berlin 1988
 9. Jackowski J.M., Drogi i bezdroża III RP, Warszawa 2004
 10. Jarausch K.H., Sabrow M. (red.), Verletztes Geddchtnis. Erinnerungskultur und Zeitgeschichte im Konflikt, Frankfurt a. M. 2002
 11. Kappner J., Erstarrte Geschichte. Faschismus und Holocaust im Spiegel der Geschichtswissenschaft und Bergem W. (red.), Die NS-Diktatur im deutschen Erinnerungsdiskurs, Opladen 2003
 12. Kappner J., Erstarrte Geschichte. Faschismus und Holocaust im Spiegel der Geschichtswissenschaft und Geschichtspropaganda der DDR, Hamburg 1999
 13. Ociepka B., Rola środków masowego przekazu w kształtowaniu opinii o Niemcach i Polakach, w: Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa. Próba bilansu dziesięciolecia 1989-1998, red. D. Bingen, K. Malinowski, Poznań 2000
 14. Polacy i Niemcy w obrazie mediów, w: Polacy - Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu, red. A. Wolff-Powęska, D. Bingen, Poznań 2004
 15. Polityka historyczna. Historycy -politycy -prasa. Konferencja pod honorowym patronatem Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Pałac Raczyńskich w Warszawie 15 grudnia 2004, wyd. Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2005
 16. Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004, t. I. Studia, red. W. Góralski, t. II. Dokumenty, red. S. Dębski, Warszawa 2004.
 17. Sandorski J., Nieważność zrzeczenia się przez Polskę reparacji wojennych a niemieckie roszczenia odszkodowawcze, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2004
 18. Silbermann A.,Stoffers M., Auschwitz: Nie davon gehort?, Berlin 2000
 19. Stadtmuller E., Granica lęku i nadziei. Polacy wobec Niemiec w latach dziewięćdziesiątych, Wrocław 1998
 20. "Weil wir Deutschlands Kraft vertrauen". Regierungserklarung von Bundeskanzler Gerhard Schroder. „Frankfurter Allgemeine Zeitung" nr 262 z 11 listopada 1998 r.
 21. Welzer H., Molier S., Tschuggnall K., op. cit.; H. Erler (red.), Erinnern und Verstehen. Der Vólker-mord an den Juden im politischen Gedachtnis der Deutschen, Frankfurt a. M., New York 2003
 22. Welzer H., Molier S., Tschuggnall K., Opa war kein Nazi. Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedachtnis, Frankfurt a. M. 2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu