BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zimmermann Jan
Tytuł
Prawo do sądu w prawie administracyjnym
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006, nr 2, s. 307-322
Słowa kluczowe
Prawo administracyjne, Prawo, Prawa obywatelskie, Konstytucja
Administrative law, Law, Civil Rights, Constitution
Abstrakt
Istnienie sądownictwa administracyjnego oraz innych dróg prawnych zapewnia obywatelowi konstytucyjne prawo do sądu w ramach prawa administracyjnego. W tej dziedzinie istnieje jednak niebezpieczeństwo wystąpienia niedociągnięć i osłabienia jego gwarantów i te niedociągnięcia są szczegółowo omówione przez autora.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaś A., Jednostka wobec dyskrecjonalnych uprawnień administracji publicznej, w: Jednostka wobec działań administracji publicznej, Rzeszów 2001
 2. Chróścielewski W., Kmieciak Z., Granice prawa do sądu w sprawach administracyjnych, w: Jednostka, państwo, administracja -nowy wymiar, Rzeszów 2004
 3. Chróścielewski W.,Kmieciak Z., Tarno J.P., Reforma sądownictwa administracyjnego a standardy ochrony praw jednostki, „Państwo i Prawo" 2002
 4. Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne a konstytucyjne prawo do rozpatrzenia sprawy 'bez uzasadnionej zwłoki', „Państwo i Prawo" 2003
 5. Garlicki L., w: Sądownictwo administracyjne w Europie Zachodniej, Warszawa 1990
 6. Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Zakamycze 2002
 7. Kabat A., Prawo do sądu jako gwarancja ochrony praw człowieka w sprawach administracyjnych, w: Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa 1997
 8. Kiełkowski T., Sprawa administracyjna, Zakamycze 2004
 9. Konferencja naukowa: Konstytucja RP w praktyce, Warszawa 1999
 10. Langrod J.S., Problemy sądownictwa administracyjnego, Kraków 1928
 11. Maciołek M., O publicznym prawie podmiotowym, „Samorząd Terytorialny" 1992, nr 1-2
 12. Naleziński J., w: P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2002
 13. Ochendowski E., Prawo administracyjne, część ogólna, Toruń 2004, s. 44 lub J. Lang, w: Prawo administracyjne, red. M.Wierzbowski, Warszawa 2003
 14. Przybysz P., Prawo do sądu w sprawach administracyjnych, w: Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, Zakamycze 1999
 15. Sądowa kontrola administracji a prawa człowieka, w: Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia, Łódź 2000
 16. Woś T., Czy dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne realizuje konstytucyjną zasadę prawa do sądu?, w: Jednostka w demokratycznym państwie prawa, Bielsko-Biała 2003
 17. Woś T., Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 1999
 18. Zimmermann J., Polskie sądownictwo administracyjne (uwagi o projekcie ustawy o Naczelnym Sadzie Administracyjnym), „Krakowskie Studia Prawnicze" 1993-1994, nr XXVI-XXVII
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu