BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zoll Andrzej
Tytuł
Znaczenie konstytucyjnej zasady podziału władzy dla prawa karnego materialnego
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006, nr 2, s. 323-335
Słowa kluczowe
Podział władz, Prawo karne, Prawo, Prawa obywatelskie, Konstytucja
Distribution of power, Criminal Law, Law, Civil Rights, Constitution
Abstrakt
Autor omawia problematykę zasad "nullum crimen sine lege poenali anteriori, nulla poena sine lege", która jest fundamentem demokratycznego państwa prawa, z punktu widzenia podziału władzy. Odpowiada na pytania o uprawnienia ustawodawcy do przekazania władzy wykonawczej odpowiedzialności karnej, czy konstytucja zawiera mechanizmy kontrolujące przestrzeganie przez ustawodawcę kryteriów kryminalizacji, czy władza wykonawcza ma uprawnienia dotyczące odpowiedzialności karnej, czy i w jakim zakresie ustawodawca może określać czyny podlegające karze, oraz jak daleko sięgają uprawnienia ustawodawcy w określeniu sankcji karnej w konkretnej sprawie.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. „Prokuratura i Prawo" 2003, z. 11
 2. „Prokuratura i Prawo" 2003, z. 3
 3. Dębski R., Pozaustawowe znamiona przestępstwa, Łódź 1995
 4. Gardocki L., Typowe zakłócenia funkcji zasady nullum crimen sine lege, „Studia Iuridica" 10, 1982
 5. Gardocki L., Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990.
 6. Gardocki L., Zasada nullum crimen sine lege a akty normatywne naczelnych organów administre: „Państwo i Prawo" 1969, z. 3
 7. Grześkowiak A. , Nullum crimen, nulla poena sine lege anteriori, w: Prawa człowieka. Model prawny, red. R. Wieruszewski, Wroclaw 1991
 8. Mączyński A., Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy, „Państwo i Prawo" 2000, z. 5
 9. Trzciński J., Glosa do uchały SN z 9 września 1986 r., III AZP 4/86, „Państwa i Prawo" 1987, z. 10
 10. Zoll A., Die Bindung des Richters an das Gesetz, Schriften der Johannes Gutenberg Universität, Mainz 1996.
 11. Zoll A., O normie prawnej w znaczeniu prawa karnego, „Krakowskie Studia Prawnicze, 1990, nr 23
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu