BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Owsiak Stanisław (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Z historii daniny publicznej i podatku
A History of Public Levies and Taxation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, nr 542, s. 5-15
Słowa kluczowe
Podatki, Podatek dochodowy, Reforma podatkowa, System podatkowy, Historia gospodarcza
Taxes, Income tax, Tax reform, Tax system, Economic history
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu autor omawia daniny publiczne i podatki z perspektywy historycznej. Przedstawia przyczyny pojawienia się opodatkowania oraz analizuje jego aspekt ekonomiczny, socjalny i polityczny, poczynając od starożytności do czasów współczesnych.

In this article the author provides an overview of public levies and taxation from an historical perspective. He discusses the causes behind the emergence of public levies and taxation, and describes their economic, social and political aspects, beginning from ancient times and ending with the tax system in Poland in the inter-war period. The article highlights the timeless character of taxation issues involved in levying tax. The author stresses that Poland should make use of the rich output of theory and experiences in the field of taxation to build its present tax system during the transformation period. He explains Poland's contribution to the development of tax institutions and the wealth of its experiences during the existence of Polish statehood, especially during the Second Republic. This contribution has not - in the opinion of the author - been appreciated when introducing tax reforms in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Adam L., Podatki i opłaty w kapitalizmie, PWE, Warszawa 1962.
 2. Chechliński J., Z zagadnień teorii podatku, PWE, Warszawa 1963.
 3. Fedorowicz Z., Instytucje finansowe, PWE, Warszawa 1965.
 4. Gajl, Finanse i prawo finansowe, PWE, Warszawa 1986.
 5. Galbraith J.K., Pieniądz, pochodzenie i losy, PWE, Warszawa 1982.
 6. Gibbon E., Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego, PIW, Warszawa 1975, t.1.
 7. Hammond N.G.L., Dzieje Grecji, PIW, Warszawa 1977.
 8. Jaśkiewiczowa J., Jaśkiewicz Z., Polski system finansów publicznych, PWE, Warszawa 1969.
 9. Koranyi K., Powszechna historia państwa i prawa, PWN, Warszawa 1961, t.1.
 10. Kurowski L., O możliwości uproszczenia samorządowego systemu podatkowego, Warszawa 1939.
 11. Markowski B., Administracja skarbowa w Polsce, Nakładem Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, Warszawa 1931.
 12. Ostrowski K., Polityka finansowa Polski przedwrześniowej, Warszawa 1958.
 13. Pawiński, Skarbowość i jej dzieje za Stefana Batorego, 1881.
 14. Rutkowski J., Historia gospodarcza Polski do 1864 r., Warszawa 1953.
 15. Rybarski R., Ciężar podatków w Polsce, Biblioteka Dzieł Wyborowych, Warszawa 1925.
 16. Rybarski R., Nauka skarbowości, Warszawa 1925.
 17. Rybarski R., Skarb i pieniądz za Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III, Nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Warszawa 1939.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu