BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawisza Sławomir, Erasmus Katarzyna
Tytuł
Postawy rolników województwa kujawsko-pomorskiego wobec integracji z UE
Attitudes of Farmers from the Kujawsko-Pomorskie Province in the Face of Integration with the EU
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2005, T. 7, z. 4, s. 446-449, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Wieś, Badanie opinii
Poland's economic integration with the EU, Village, Opinion research
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Zaprezentowane zostały badania przeprowadzone po referendum akcesyjnym, w październiku i listopadzie 2003 roku wśród 93 rolników w województwie kujawsko-pomorskim, których celem było poznanie opinii mieszkańców wsi na temat wpływu włączenia Polski do UE na rozwój obszarów wiejskich. Liczna grupa badanych dostrzegających korzyści w procesie integracji z Unią Europejską oczekiwała, że nastąpi ogólny wzrost gospodarczy, rozwój terenów wiejskich, a także szybkie unowocześnienie polskiego rolnictwa.

The article presents research performed after the accession referendum, in October and November 2003, on a group of 93 farmers in the kujawsko-pomorskie province. A numerous group of respondents seeing benefits of the integration process expected that there would follow an extensive development of rural areas as well as modernization of the Polish agriculture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gutkowska K., Kosicka M. 2001: Socjoekonomiczne uwarunkowania postaw mieszkańców wsi wobec integracji z Unią Europejską. Wieś i Rolnictwo, nr 2, ss. 161-171.
  2. Halamska M. 1999: Wiejskie społeczności lokalne w Polsce a problem integracji europejskiej. Wieś i Rolnictwo, nr 4, ss. 42-56.
  3. Heller J. 2003: Integracja Polski z Unią Europejską. Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz-Olsztyn.
  4. Pankowski K. 2002: Proces integracji w opinii mieszkańców wsi. [W:] Kolarska-Bobińska L. (red.) Mieszkańcy wsi o integracji europejskiej: opinia, wiedza, poinformowanie. Wydawnictwo Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, ss. 37-92.
  5. Płowiec U. 2000: Stosunki Polski z Unią Europejską na podstawie Układu Europejskiego. [W:] Płowieć U. (red.) Polska i Unia Europejska - stan obecny i wyzwania na przyszłość. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, ss. 55-78.
  6. Sikorska A. 2001: Opinie rolników o skutkach przyłączenia do UE. [W:] Integracja z Unią Europejską w ocenie polskich rolników. IERiGŻ, Warszawa, ss. 5-28.
  7. Sikorska A. 2002: Pozytywne i negatywne skutki członkostwa Polski w UE w opinii rolników. Postępy Nauk Rolniczych, nr 3, ss. 3-17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu