BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wallusch Jacek
Tytuł
O hipotezie stopy naturalnej : produkcja, ceny i podaż pieniądza w Polsce (1994-2003)
Natural Rate Hypothesis : Real Output, Prices, and Money Supply in Poland (1994 - 2003)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2005, nr 56, s. 190-204, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Podaż pieniądza, Pieniądz, Ceny, Naturalna stopa procentowa (NSP)
Money supply, Money, Prices, Natural interest rate
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę empirycznej weryfikacji wpływu szoków popytowych, nieoczekiwanych zmian podaży pieniądza M2 oraz wskaźników cen dóbr konsumpcyjnych na wielkość realnej produkcji sprzedanej przemysłu.

A combination of the natural rate hypothesis and quantity theory of money is a theoretical basis of the contemporary macroeconometric models. Using the unrestricted VAR-based impulse response analysis I traced out the relationship between real output, prices and money supply (M2) in Poland (1994-2003). I also employed the Cochrane correction to distinguish between anticipated and unanticipated changes in money supply. The results are likely to be supportive for both hypotheses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerlof, G. A. (2002), Behavioral Macroeconomics and Macroeconomic Behavior, American Economic Review, 92, nr 3, s. 411-433.
 2. Akerlof, G.A., Yellen, J.L. (1991), A Near-Rational Model of the Business Cycle, with Wage and Price Inertia, w: NewKeynesian Economics, vol. 1: Imperfect Competition and Sticky Prices, eds N.G. Mankiw, D. Romer, MIT Press, Cambridge Mass.
 3. Aznar, A., Salvador, M. (2002), Selecting the Rank of the Cointegration Space and the Form of the Intercept Using an Information Criterion, Econometric Theory 18, s. 926-947.
 4. Baue, J. i in. (1996), Inflacja w Polsce 1990-1995, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa.
 5. Bludnik, L, Wallusch, J. (2002), Looking for the Microfoundations: Nominal Rigidities and the New Keynesian Economics, The Poznań University of Economics Review, 2 nr 1, s. 25-42.
 6. Cagan, P. (1956), The Monetary Dynamics of Hyperinflation, w: Studies in the Quantity Theory of Money, red. M. Friedman, University of Chicago Press, Chicago.
 7. Charemza, W., Deadman, D. (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
 8. Cochrane, J.H. (1998), What Do the VAR Mean? Measuring the Output Effect of Mone­tary Policy, Journal of Monetary Economics, 41, s. 277-300.
 9. Fischer, S. (1977), Long-Term Contracts, Rational Expectations, and the Optimal Money Supply Rule, Journal of Political Economy, 85, nr 1, s. 191-206.
 10. Fisher, I. (1931), The Purchasing Power of Money. Its Determination and Relation to Credit Interest and Crises, The MacMillan Company, New York.
 11. Kaleta, J. (1994), Jak wyjść z kryzysu: alternatywny program gospodarczy, Poltext, Warszawa.
 12. Keuzenkamp, H.A. (2000), Probability, Econometrics and Truth. The Methodology of Econometrics, Cambridge University Press, Cambridge.
 13. Kowalski, T. (2001), Proces formułowania oczekiwań a teoria cyklu wyborczego. Implikacje dla polityki gospodarczej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 14. Lucas, R.E. (1973), Some International Evidence on Output-Inflation Tradeoffs, Ameri­can Economic Review, 63, s. 326-334
 15. Lucas, R.E. (1980), Two Illustrations of the Quantity Theory of Money, American Econo­mic Review, 70, nr 5, s. 1005-1014.
 16. Lutkowski, K. (1995), Uwarunkowania polskiej inflacji i proces jej wygasania, Ekono­mista, nr 3, s. 463-476.
 17. Lütkepohl, H. (1991), Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
 18. Łuczyński, W. (2003), Prognozowanie koniunktury gospodarczej, w: Wskaźniki wyprzedzające jako metoda prognozowania koniunktury w Polsce, red. M. Rekowski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 19. Muth, J.F. (l 961 ), Rational Expectation and Theory of Price Movements, Econometrica, 29, nr3, s. 315-335.
 20. Sargent, T.J. (1976a), A Classical Macroeconometric Model for the United States, Jour­nal of Political Economy, 84, s. 207-238.
 21. Sargent, T.J. (1976b), The Observational equivalence of Natural and Unnatural Rate Theories of Macroeconomics, Journal of Political Economy, 84, s. 631-640.
 22. Sims, Ch.A. (1980), Macroeconomics and Reality, Econometrica, s. 1-49.
 23. Wilczyński, W. (2000), Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 24. Żyżyński, J. (1992), Pieniądz w procesie transformacji systemu gospodarczego, Ekonomista, 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu