BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bereżnicka Joanna
Tytuł
Rolnik indywidualny a przedsiębiorca - analiza porównawcza
Farmer and Businessmen - Comparative Analysis
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2005, T. 7, z. 7, s. 31-36, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorca, Zatrudnienie w rolnictwie, Działalność gospodarcza, Analiza porównawcza
Entrepreneur, Employment in agricultural sector, Business activity, Comparative analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zmiana warunków gospodarowania pociągnęła za sobą inne postrzeganie i rolę rolnika. Z producenta żywności stał się menedżerem swojego gospodarstwa (przedsiębiorstwa), gdzie musi podejmować różne, czasem bardzo ryzykowne decyzje dotyczące nie tylko produkcji, ale również zaopatrzenia i zbytu. W opracowaniu podjęto próbę porównania rolnika i przedsiębiorcy, wykorzystując do tego celu zapisy prawne oraz literaturę. Z analizy materiałów wynika, że nie ma podstaw do tego, aby nie traktować rolnika na równi z przedsiębiorcą. Działalność prowadzona przez rolników odpowiada wszystkim cechom, które narzuca ustawa o działalności gospodarczej.

Change of condition of farming has involved other perception and role of farmer. It has become manager of farm from producer of food (enterprise), who must take different, risky decisions sometimes very concerning not only production, but provisions also and market. It take attempt of comparison of farmer in elaboration1 and businessmen for this purpose legal records taking advantage and literature. From analysis of result, that does not have bases for it, in order to treat farmer with businessman on a level. Activity led answers all features by farmer, who impose about economic activity act. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Encyklopedia intenetowa [www.portalwiedzy.onet.pl]
 2. Frąckowiak J. 2003: Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym. Rejent, Rok 13, nr 6(146).
 3. Gołębiewska B. 2000: Powiązania gospodarstw rolniczych z otoczeniem jako czynnik kształtujący ich wyniki ekonomiczne. Wyd. SGGW, Warszawa.
 4. Kodeks cywilny Dz. U. 2003. 49. 408.
 5. Majewski E., Ziętara W. 1998: System of farmers' objectives - basis to formulate strategies of family farms in Poland. Proceeding if IIIrd European AFSRE Symposium Rural and Farming System of Analyses: Environmental Perspectives", Stuttgart-Hohenheim.
 6. Moszczeński 1996: Gospodarstwo wiejskie a nauka. Wyd. SGGW, Warszawa.
 7. Реnс J. 1997: Leksykon biznesu. Wyd. Placet, Warszawa.
 8. Praca zbiorowa. Przedsiębiorcy jako grupa społeczna [www.parp.gov.pl]
 9. Sztucki T. 1998: Encyklopedia marketingu. Wyd. Placet, Warszawa.
 10. Ustawa o podatku od towarów i usług Dz. U. 2004. 54. 535.
 11. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. 2004. 173. 1807.
 12. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dz. U. 1991. 7. 24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu