BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chrobocińska Katarzyna
Tytuł
Jakość produktu warunkiem satysfakcji konsumenta
The Quality of Product as a Condition of Consumer's Satisfaction
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2005, T. 7, z. 7, s. 37-43, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Rynek przetworów mlecznych, Zarządzanie jakością, Jakość produktów żywnościowych, Preferencje konsumenta, Konsumencka ocena produktu
Dairy market, Quality management, Food quality, Consumer preferences, Consumer Product Rating
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono wybrane aspekty zarządzania jakością w Spółdzielni Mleczarskiej funkcjonującej na terenie województwa podlaskiego. Szczególną uwagę zwrócono na preferencje nabywców konsumujących jogurty, znajomość marki oraz czynniki determinujące wybór jogurtu. Po 1990 roku nastąpił znaczny wzrost popytu na jogurt, którego spożycie zwiększyło się w ciągu dziesięciu lat o prawie 20%. Wzrost spożycia jogurtów jest m.in. spowodowany rosnącą liczbą konsumentów zainteresowanych stosowaniem racjonalnej diety. Dlatego też, istotnym problemem była identyfikacja preferencji konsumentów oraz czynników decydujących o zakupie jogurtu.

The main aim of this paper is to present selected aspects of quality management in one Dairy Cooperative Society operating in Podlaskie voivodeship. In the work author focused on consumers preferences which were connected with a yoghurt consumption. After 1990 took place considerable growth of demand for the yoghurt. Consumption increased in the course of last ten years by almost 20%. This growth was caused by new market needs connected with increasing number of consumers which were interested in applying rational diets. Therefore, essential problem was to identify consumers' preferences and also factors determining the purchase of yoghurt. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz H.G. 1999: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw nr 11, s. 8.
 2. Dobiegała-Korona B. Kasiewicz S. 2000: Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw, [W]: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce. Red. K. Kuciński. Materiały i prace IFGN SGH, Warszawa, s. 89-91.
 3. Duliniec E. 1994: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa, s. 15-16.
 4. Juchniewicz M. 2003: Preferencje konsumentów przy zakupach wyrobów z indyka. Biuletyn Naukowy 21, UWM w Olsztynie, s. 195-200.
 5. Juchniewicz M. Cenowa efektywność rynku wieprzowiny w Polsce w latach 1997-2001. Konferencja Naukowa "Wyzwania stojące przed rolnictwem i wsią u progu XXI wieku". Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wyd. AE we Wrocławiu 2003, s. 152-155.
 6. Kaczmarczyk S. 1996: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa, s. 69-91.
 7. Nieżurawski L., Pawłowska B. 2003: Budowa skutecznego systemu zarządzania jakością- wpływ otoczenia i czynników wewnętrznych (wyniki badań). Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, t. 2, s. 103-108.
 8. Nieżurawski L., Pawłowska B.2003. Procesy doskonalenia jakości - czynnikiem sukcesu rynkowego w agrobiznesie. Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu. [W:] Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, t. 2, s.97-103.
 9. PN-EN-ISO 9000. 2000. 2001: Podstawy i terminologia, wrzesień 2001.
 10. Praca zbiorowa pod red. Skawińskiej E. 2002: PWN, s. 83.
 11. Rembielak G. 2003: Jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w przemyśle mleczarskim na przykładzie wybranych mleczarni województwa Łódzkiego. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, t. 2, s. 252-257.
 12. Sudoł S., Szymczak J., Haffer M. 2000: Marketingowe testowanie produktów. PWE, Warszawa, s. 295.
 13. Steinbeck H.H. 1998: Total Quality Management. Kompleksowe zarządzanie jakością. Doświadczenia praktyczne z IBM Niemcy. Placet, Warszawa, s. 13.
 14. Strychalska-Rudzewicz A. Stosunek konsumenta do jakości jogurtu. Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, t. 2, s. 344-355.
 15. Urban S. 1999: Marketing produktów spożywczych. AE we Wrocławiu, s. 248.
 16. Woodruff R.B., Gardial S.F. 1996: Know Your Customer New Approaches to Understanding Customer Value and Satisfaction. Blackwell Publishers Inc, Cambridge, s. 226.
 17. Zalewski R. 2002: Konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu żywnościowego - case studies. [ W:] Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście. PWN, s. 211.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu