BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czechowska Iwona Dorota
Tytuł
Wpływ polityki państwa na konkurencyjność polskiego systemu bankowego
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 2, s. 148-157, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Rynek usług finansowych, System bankowy, Interwencjonizm państwa, Konkurencyjność gospodarki, Transformacja bankowości, Gospodarka
Financial services market, Banking system, Government intervention, Economy competitiveness, Banking transformation, Economy
Abstrakt
W pierwszej części artykułu zawarto rozważania dotyczące interwencjonizmu państwa w gospodarce rynkowej oraz istoty konkurencji na rynku usług finansowych. W części drugiej zanalizowano oddziaływanie państwa na konkurencyjność polskiego sektora bankowego w okresie transformacji systemowej. W konkluzji zaznaczono, że realizowana przez państwo i władze monetarne polityka ingerencji w sektor bankowy nie była konsekwentna. Konkurencyjność polskich banków obniżały wysokie podatki, gwarancje i poręczenia Skarbu Państwa oraz wysokie rezerwy obowiązkowe.

The article included solutions connected with interventionism in market economy and essence of competition on financial services market. Analyzed effect of the state on competitiveness of Polish banking sector in the period of system transformation. (M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (1993): Ekonomia. T. 1, Warszawa: PWE.
 2. Bożyk P., (1991): Komentarze. W: Kołodko G. (red): Polityka finansowa. Stabilizacja. Transformacja. Warszawa: Instytut Finansów.
 3. Cable V. (1995): The Diminished Nation State: A study in the Loss of Economic Power. "Daedalus" 2.
 4. Domańska E., (1992): Wokół interwencji państwa w gospodarką. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Faulkner D., Bowman C. (1999): Strategie konkurencji. Warszawa: Felberg SJA.
 6. Gorynia M., (1992): Polska polityka przystosowawcza w latach 1990-1993. "Gospodarka Narodowa" 2.
 7. Jakubik W. (1995): Dylematy polityki przemysłowej w warunkach transformacji systemowej. "Gospodarka Narodowa" 5.
 8. Lipowski A. (1991): Komentarze. W: Kołodko G. (red.): Polityka finansowa. Stabilizacja. Transformacja. Warszawa: Instytut Finansów.
 9. Małecka E. (1999): Ograniczenia decyzji przedsiębiorstwa w procesie transformacji systemowej. Łódź.: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 10. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. (1997) Warszawa.
 11. Obłój K. (2000): Od monopolu do monopolu. "Businessman" 6.
 12. Ostry S. (1992): The Domestic Domain, The New Internationals Policy Arena. "Transnational Corporations" 1.
 13. Otto W.J. (1994): Od gospodarki administrowanej do rynkowej. Teoria i praktyka. "Gospodarka Narodowa" 1.
 14. Poliński R. (1997): Budżet państwa a bank. "Bank" 12.
 15. Sypniewska H. (1991): Ewolucja gospodarki rynkowej na Zachodzie postsocjalistyczna droga do rynku. W: Kołodko G. (red.): Polityka finansowa. Stabilizacja. Transformacja. Warszawa: Instytut Finansów.
 16. Szpringer W. (1997): Europejskie regulacje bankowe, Biblioteka Bankowa, Warszawa: Twigger.
 17. Szpringer W., Szpringer Z. (1997): Konkurencja w sektorze bankowym wobec wyzwań liberalizacji, Finanse i bankowość - przekształcenia systemowe. Cz. I, Łódź:. Absolwent.
 18. Szulce H. (1998): Struktury i strategie w handlu. Warszawa: PWE.
 19. Zorska A. (2000): Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu